Solidar Śląsko Dąbrow

Związkowcy apelują do odchodzącego prezesa Tauronu, aby powstrzymał się od decyzji personalnych

Przedstawiciele związków zawodowych działających w spółce Tauron Ciepło zaapelowali 12 lipca do prezesa Grupy Tauron Pawła Strączyńskiego, aby powstrzymał się od podejmowania decyzji personalnych dotyczących składów zarządów w poszczególnych spółkach Grupy. Na początku miesiąca Tauron ogłosił, że Strączyński rezygnuje ze swojej funkcji z dniem 21 lipca.

Związkowcy zwrócili się do prezesa, aby w ostatnich dniach sprawowania swojej funkcji ograniczył się wyłącznie do wypełniania niezbędnych zadań administracyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, spółki czy grupy spółek, którymi zarządza. – Fakt podejmowania przez Pana Prezesa w ostatnich dniach pełnienia swojej funkcji licznych decyzji personalnych w spółkach Grupy uważamy za postępowanie wysoce niewłaściwe i będące wyrazem braku szacunku zarówno wobec pracowników spółek Grupy Tauron, osoby, który zastąpi Pana na stanowisku prezesa zarządu całej Grupy, jak również zarządów poszczególnych spółek wchodzących w jej skład – czytamy w wystąpieniu podpisanym przez liderów działających w Tauron Ciepło trzech organizacji związkowych: NSZZ „Solidarność”, Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego i Związku Zawodowego Ciepłowników.

Liderzy organizacji związkowych w Tauron Ciepło wyrazili opinię, że personalne decyzje prezesa podejmowane na kilka dni przed formalnym odejściem stanowią „kolejny smutny przykład nieakceptowalnego dla pracowników Grupy Tauron stylu i sposobu zarządzania, który stał się bezpośrednim powodem wybuchu konfliktu społecznego w Tauronie”. – Abstrahując już od moralnej oceny Pańskiego postępowania, te personalne ruchy stawiają pod wielkim znakiem zapytania Pańskie kompetencje menadżerskie i powinny dać do myślenia decydentom, którzy przyzwalają na takie działania, bo podtrzymują one konflikt społeczny w Tauronie – czytamy w piśmie reprezentantów załogi. – Jesteśmy gotowi użyć wszelkich dostępnych prawem instrumentów, który pozwolą przywrócić w firmie dialog i pokój społeczny, przywrócić właściwe relacje między zarządem Grupy a pracownikami oparte na wzajemnym szacunku – podkreślili związkowcy w wystąpieniu.

ny