Solidar Śląsko Dąbrow

Związki zawodowe z JSW sprzeciwiają się likwidacji KWK Krupiński

Reprezentatywne związki zawodowe z Jastrzębskiej Spółki Węglowej sprzeciwiają się decyzji o przeniesieniu kopalni Krupiński do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, co byłoby równoznaczne z jej likwidacją. Stanowisko w tej sprawie związkowcy przesłali 7 października m.in. do premier Beaty Szydło i ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

W ocenie przedstawicieli związków zawodowych działających w JSW decyzja w sprawie przyszłości kopalni Krupiński powinna zostać podjęta dopiero po analizie kształtowania się przyszłej sytuacji ekonomicznej tego zakładu w związku z poprawą koniunktury na rynku węgla koksującego i  energetycznego. – Ostateczna decyzja co do dalszego funkcjonowania tej kopalni powinna zapaść po dokonaniu pełnej analizy sytuacji ekonomicznej JSW S.A. oraz KWK Krupiński po pierwszym półroczu 2017 roku – czytamy w stanowisku podpisanym przez liderów reprezentatywnych organizacji związkowych w JSW.

Pełną treść stanowiska reprezentatywnych organizacji związkowych z JSW pobierz tutaj

Związkowcy wskazują, że opracowania, w których stwierdzono trwałą nierentowność KWK Krupiński tworzone były w oparciu o dane z przełomu lat 2015-2016, czyli w okresie gdy ceny węgla na światowych rynkach osiągnęły swoje minima. – Polepszająca się sytuacja na rynku węgla koksującego i energetycznego powoduje, że decyzja o likwidacji tej kopalni już w styczniu 2017 roku jest całkowicie nieracjonalna i nieuzasadniona ekonomicznie – napisano w stanowisku.

Jak podkreślono w dokumencie, kopalnia Krupiński ma złoża sięgające 48 mln ton najwyższej jakości węgla koksowego oraz koncesje na wydobycie do 2030 roku. Przy obecnym wydobyciu na poziomie 2 mln ton rocznie i koszcie wydobycia na poziomie niewiele ponad 200 zł za tonę, kopalnia ma perspektywę opłacalnego funkcjonowania przez co najmniej kilkanaście lat. Co więcej jak zaznaczono w stanowisku KWK Krupiński nie graniczy z żadnym czynnym zakładem górniczym.  To z kolei oznacza, że w przypadku jej likwidacji, złoża którymi obecnie dysponuje, zostałyby bezpowrotnie utracone.

Zamiar przekazania kopalni Krupiński do Spółki Restrukturyzacji Kopalń zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej przedstawił 8 sierpnia. Procedura przeniesienia kopalni do SRK ma być przeprowadzona w 2017 roku. W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej spółki podkreślono, że przeprowadzona przez spółkę analiza wykazała że KWK „Krupiński” znajduje się w stanie trwałej nierentowności a przeanalizowane scenariusze nie wykazują możliwości odzyskania jej w przyszłości.

łk
źródło foto: commons.wikimedia.org/geo537

Dodaj komentarz