Solidar Śląsko Dąbrow

Związki domagają się konsultacji założeń planu naprawczego Kompanii

Solidarność z Kompanii Węglowej oraz Rada Pracowników spółki zwróciły się do zarządu KW o przedstawienie stronie społecznej założeń planu naprawczego na lata 2014-2020. W czwartek 7 sierpnia KW poinformowała o przekazaniu tego dokument organom właścicielskim spółki.    

– W nawiązaniu do medialnych informacji mówiących o tym, że opracowany przez zarząd projekt planu naprawczego jest już w resorcie gospodarki, zażądaliśmy, aby ten dokument został  przekazany stronie społecznej do konsultacji – mówi Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności oraz przewodniczący Rady Pracowników Kompanii Węglowej.

Związkowcy wskazują, że przyjęcie przez zarząd KW jakichkolwiek założeń planu naprawczego bez konsultacji z Radą Pracowników oraz z działającymi w spółce związkami zawodowymi nosi znamiona łamania ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji oraz  ustawy o związkach zawodowych. – Rozważamy złożenie zawiadomienia w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy – dodaje Jarosław Grzesik.

13 sierpnia w Warszawie odbędzie się spotkanie przedstawicieli górniczych central związkowych z premierem Donaldem Tuskiem w sprawie efektów prac międzyresortowego zespołu ds. funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego, a także nowej strategii dla sektora wydobywczego w Polsce.

łk

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *