Solidar Śląsko Dąbrow

Związek rozczarowany postawą rządu

Rozmijanie się przedwyborczych zapowiedzi z rzeczywistymi działaniami, brak rozwiązań systemowych dla przemysłu energochłonnego, brak koncepcji funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego, lekceważenie zagrożeń, jakie dla polskiego przemysłu niesie reforma systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 i opieszałość we wdrażaniu programu dla Śląska. To najważniejsze zarzuty, jakie stawia śląsko-dąbrowska Solidarność przedstawicielom rządu.
25 stycznia Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność  przyjął stanowisko w tej sprawie, zwracając się do premier Beaty Szydło, aby na czele delegacji rządowej podjęła ze stroną społeczną pilne rozmowy mające na celu rozwiązanie kluczowych dla regionu problemów gospodarczych i społecznych.
 – Doceniając prospołeczne reformy rządu Pani Premier, w tym szczególnie obniżenie wieku emerytalnego, program „Rodzina 500 plus” czy decyzje dotyczące wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie możemy pomijać zaniechań w tych segmentach gospodarki, które stanowią o poziomie życia mieszkańców Śląska i o szansach na rozwój naszego regionu. Z zadowoleniem odnotowaliśmy fakt, że poziom dialogu społecznego w województwie śląskim znacząco się poprawił w stosunku do czasów rządów koalicji PO-PSL. Niemniej nie jest to poziom, jakiego oczekujemy. Zbyt często celem rozmów nie jest rozwiązanie problemów, lecz sama rozmowa. Ponadto coraz częściej obserwujemy u reprezentantów strony rządowej przejawy arogancji, którą charakteryzowali się przedstawiciele poprzedniej ekipy rządzącej – podkreślono w stanowisku.
W związku z brakiem odpowiedzi na to wystąpienie 17 lutego władze śląsko-dąbrowskiej Solidarności poinformowały stronę rządową, że choć stanowisko ZR nie miało formy listu otwartego, jego treść zostanie przekazana do wiadomości publicznej. Kilka dni później Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zareagowała, odpowiadając, że informacje o problemach wskazanych w stanowisku ZR zostały przekazane do odpowiednich resortów. – Nie tak spóźnionej i nie takiej reakcji oczekiwaliśmy. W naszym wystąpieniu wyraźnie wskazaliśmy na pilną potrzebę podjęcia rozmów pomiędzy stroną społeczną a delegacją rządową z premier Beatą Szydło na czele – powiedział Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności.
ny

Dodaj komentarz