Solidar Śląsko Dąbrow

Zrobiłeś ładne zdjęcie, prześlij je do Funduszu

Do 11 września można nadsyłać zdjęcia na wakacyjny konkurs „Przyroda wokół nas” ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jego celem jest zwrócenie uwagi mieszkańców regionu na piękno przyrody i podniesienie świadomości ekologicznej.

Konkurs jest skierowany do mieszkańców województwa śląskiego. W jego ramach można przesyłać fotografie fauny, flory i krajobrazów zrobione podczas wakacyjnego wypoczynku na terenie całej Polski.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie fotografii na adres: konkursfoto@wfosigw.katowice.pl. W opisie należy podać imię i nazwisko autora zdjęcia oraz miejsce, w którym zostało ono wykonane. Kolejny warunek to polubienie profilu katowickiego Funduszu na Facebooku.

Spośród nadesłanych zdjęć wybranych zostanie 10 najlepszych, które umieszczone zostaną na facebookowym profilu WFOŚiGW. Następnie na podstawie liczby polubień wskazane zostaną 4 najlepsze fotografie. Głosowanie potrwa od 15 do 30 września, a ogłoszenie wyników nastąpi 14 października.

Jedna osoba może przesłać maksymalnie 4 zdjęcia. Jury będzie brało pod uwagę trafność wyboru tematu oraz walory artystyczne i estetyczne zdjęcia. Na zwycięzców czekają nagrody przygotowane przez WFOŚiGW w Katowicach.

ak
źródło foto: pixabay