Solidar Śląsko Dąbrow

Żółte wstążki w urzędzie wojewódzkim

Od 14 stycznia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach trwa akcja solidarnościowa z pracownikami Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, którzy walczą o podwyżki wynagrodzeń. Akcja polega na przypinaniu do ubrań żółtych wstążeczek. Biorą w niej udział wszystkie związki zawodowe działające w katowickim urzędzie.
 
– Zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania, nie spodziewaliśmy się, że będzie taki odzew. Przekazaliśmy pracownikom już ponad 600 wstążeczek i cały czas pojawiają się kolejne osoby, które chcą je odebrać. Pracownicy przypinają je do ubrań lub robią z nich opaski, które zakładają na ręce, a kobiety wplatają je we włosy – mówi Anna Lisoń-Walak, wiceprzewodnicząca Solidarności w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.
 
Przyłączając się do akcji, pracownicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego chcą pokazać, że oni również są niezadowoleni z wysokości podwyżek, jakie otrzymują. – To są tylko symboliczne regulacje płacowe, polegające na niezacznym podwyższeniu kwoty bazowej, na podstawie której są obliczane nasze płace. Tymczasem inni pracownicy sfery budżetowej otrzymują wysokie podwyżki – dodaje Anna Lisoń-Walczak. 
 
Podkreśla, że większość osób zatrudnionych w urzędach wojewódzkich należy do korpusu służby cywilnej. To oznacza, że nie mogą organizować akcji protestacyjnych i strajków. Mogą się jedynie wspierać. Dlatego podobne akcje solidarnościowe trwają także w innych urzędach wojewódzkich, m.in. w Rzeszowie i w Olsztynie.
 
ak
 

Dodaj komentarz