Solidar Śląsko Dąbrow

Znów fiasko rozmów w sprawie Kazimierz-Juliusza

Kolejna runda rozmów z udziałem wojewody śląskiego Piotr Litwy na temat przyszłości pracowników sosnowieckiej kopalni Kazimierz-Juliusz nie przyniosła porozumienia. Na wniosek przewodniczącego śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominika Kolorza wojewoda zwróci się do właściciela Katowickiego Holdingu Węglowego, czyli Ministra Gospodarki o pilne przystąpienie do rozmów.

Wbrew deklaracjom z ubiegłotygodniowej rundy rozmów zarząd KHW nie przedstawił reprezentantom strony społecznej propozycji przejścia pracowników kopalni Kazimierz-Juliusz na zasadach, które uwzględniałaby zapisy artykułu 231 Kodeksu pracy, czyli przejęcie załogi razem ze zobowiązaniami pracowniczymi.  Prezes KHW Roman Łój powtórzył po raz kolejny, że oferuje pracownikom kopalni umowy na czas nieokreślony i chce, żeby do 30 września opowiedzieli się, czy chcą skorzystać z tej oferty, czy nie. Taka postawa zarządu KHW oznacza pat w rozmowach. Zdaniem strony społecznej w tej sytuacji konieczne są decyzje ze strony właściciela, czyli szefa resorta gospodarki.

jar
 

Dodaj komentarz