Solidar Śląsko Dąbrow

Zmiany w ZUZP korzystne dla pracowników

Organizacje związkowe działające w Orlen Południe S.A. w Trzebini, wśród nich NSZZ „Solidarność”, wynegocjowały z pracodawcą zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Nowe zapisy dotyczą m.in. podwyższenia stawek zaszeregowania na poszczególnych stanowiskach i obowiązują od 1 października.
 
Jak informuje Tomasz Żochowski, przewodniczący zakładowej „S” najniższe wynagrodzenia w poszczególnych grupach zawodowych wzrosły o kwoty wynoszące od 200 do 1000 zł brutto miesięcznie. Z kolei maksymalne stawki, jakie pracownicy mogą otrzymać, zostały podniesione o kwoty od 110 do 1400 zł brutto. Kolejna zmiana odnosi się do zasad wypłacania nagrody rocznej. Będzie ona przysługiwała za czas pracy w spółce. – Nawet jeśli pracownik w ciągu roku odejdzie do innej firmy, to i tak dostanie nagrodę za każdy miesiąc przepracowany u nas – podkreśla przewodniczący „S”.
 
Równocześnie doprecyzowano wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego, jakie każda osoba musi spełniać, by móc pracować na danym stanowisku. Było to związane z tzw. wartościowaniem stanowisk pracy przeprowadzonym przez firmę zewnętrzną na wniosek związków zawodowych. – Bardzo nam na tym zależało. Z jednej strony ścieżki kariery stały się przejrzyste. Z drugiej, mamy gwarancję, że osoby zatrudniane w firmie będą miały odpowiednie kompetencje – dodaje Tomasz Żochowski.
 
ZUZP wszedł w życie 1 stycznia 2019 roku, zmiany do układu zostały wprowadzone zaledwie 9 miesięcy później. Jednak trzeba pamiętać, że wcześniej negocjacje na temat zapisów ZUZP trwały blisko 4 lata i strona związkowa nie chciała czekać z jego podpisaniem do zakończenia wartościowania stanowisk pracy. – Chcieliśmy, żeby układ zaczął obowiązywać jak najszybciej i to się stało 1 stycznia, a jednocześnie umówiliśmy się z pracodawcą, że po zakończeniu wartościowania stanowisk, wprowadzimy do układu odpowiednie korekty – informuje.
 
Zapisy ZUZP są korzystne dla pracowników, ponieważ gwarantują m.in. coroczny wzrost płac. Wysokość podwyżek została powiązana ze stopniem realizacji celów inwestycyjnych firmy. W styczniu, po wejściu układu w życie wynagrodzenia zasadnicze wszystkich pracowników, z wyjątkiem kadry menedżerskiej, wzrosły o 15 proc. Jeden z zapisów dokumentu dotyczy także premii kwartalnej, która będzie wzrastać o 5 proc. rocznie i w 2022 roku wyniesie 30 proc. płacy zasadniczej pracownika.
 
W Orlen Południe S.A. w Trzebini pracuje ponad 630 osób.
 
aga
źródło foto: Orlen Południe S.A.
 
 

Dodaj komentarz