Solidar Śląsko Dąbrow

Zmiana warty w Społecznym Komitecie Pamięci

Nowym przewodniczącym Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK „Wujek” Poległych 16.12.81 został dotychczasowy wiceprzewodniczący Wojciech Szwed. Na tym stanowisku zastąpił Krzysztofa Pluszczyka, który nie kandydował na kolejną kadencję. – Nadszedł czas na zmianę pokoleniową, zdecydowałem, że kierowanie Komitetem przekażę moim następcom – mówi.

Krzysztof Pluszczyk w Komitecie działał od 1993 roku. Najpierw jako członek zarządu, a następnie pełniąc na przemian funkcję przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. W kadencji 1993-1996 był także przewodniczącym „Solidarności” w kopalni „Wujek”. – Komisja Zakładowa cały czas ściśle współpracowała z Komitetem – zaznacza. Jak mówi, najważniejszym celem Komitetu było utrwalanie pamięci o tragicznych wydarzeniach na „Wujku” i organizowanie pomocy dla rodzin ofiar. – Była to pomoc zarówno materialna, jak i prawna podczas toczących się procesów – podkreśla Krzysztof Pluszczyk.

W 2008 roku w kopalnianym magazynie, w pobliżu rampy, z której członkowie plutonu specjalnego strzelali w kierunku górników powstało Muzeum Izba Pamięci Kopalni „Wujek” w Katowicach . – Mieliśmy po kilkanaście tysięcy zwiedzających w ciągu roku. Pracowaliśmy nawet w soboty. Gdy tylko otrzymaliśmy informację, że jakaś grupa chce przyjechać, przychodziliśmy i otwieraliśmy drzwi muzeum – dodaje. Komitet zajmował się też organizacją uroczystości rocznicowych i koncertów. Doprowadził także m.in. do powstania lokalnych izb pamięci w tych miejscowościach, z których pochodzili zamordowani górnicy. – Kolejne Zarządy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” wspierały nas materialnie i pomagały w organizacji imprez. Bez „Solidarności” niewiele udałoby się zrobić. Dziękuję za tę współpracę – dodaje.
16 grudnia 2011 roku w budynku Muzeum uruchomione zostało Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Wśród inicjatorów powstania tej instytucji był zarówno Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK „Wujek” Poległych 16.12.81, jak i Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Katowicach.

Nowy przewodniczący Komitetu zaznacza, że jednym z priorytetów jest dla niego wzbogacenie ekspozycji znajdujących się w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności o materiały poświęcone historii Komitetu oraz o ludziach, którzy go tworzyli. – Wielu z tych osób już nie ma wśród nas. Informacje o nich powinny zostać zebrane w jednym miejscu – dodaje.

Początki Komitetu sięgają końca 1986 roku i więzienia znajdującego się przy ulicy Kilińskiego w Katowicach. To właśnie tam w kolejną rocznicę pacyfikacji „Wujka” trafili działacze małopolskiej „Solidarności”, którzy zostali zatrzymani pod kopalnią. W więzieniu powołali Małopolski Komitet Pamięci Górników KWK „Wujek”. W ten sposób chcieli pomoc w zbiórce pieniędzy na budowę pomnika ku czci zamordowanych górników. 7 października 1989 roku w Katowicach zarejestrowany został Komitet Budowy Pomnika, w składzie którego się znaleźli się m.in. małopolscy działacze. W 1994 roku został on przekształcony w Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK „Wujek” Poległych 16.12.81.

aga