Solidar Śląsko Dąbrow

Zmiana trybu pracy Zarządu Regionu

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” podjęło decyzję o powrocie wszystkich pracowników biur Zarządu Regionu oraz biur terenowych ZR do pracy w trybie stacjonarnym od 4 maja. Od tego dnia siedziba ZR przy ul. Floriana 7 w Katowicach będzie również otwarta dla interesantów.

Osoby odwiedzające siedzibę ZR będą zobowiązane do przestrzegania odpowiednich procedur sanitarnych, takich jak pomiar temperatury i dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku, zasłanianie nosa i ust, czy utrzymywanie odpowiedniego dystansu społecznego.

Decyzją Prezydium ZR od 4 maja przywrócona zostanie również możliwość organizacji zebrań w siedzibie ZR. W spotkaniach będzie mogło jednak uczestniczyć maksymalnie 10 osób.

Prezydium
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność”