Solidar Śląsko Dąbrow

Zimowe obowiązki pracodawcy

Czy przepisy określają minimalną temperaturę, w jakiej może być wykonywana praca?
– Przy lekkiej pracy fizycznej, np. w biurach, temperatura nie powinna być niższa niż 18 stopni Celsjusza. Pozostali pracownicy zatrudnieni np. w halach produkcyjnych, powinni mieć zapewnioną temperaturę nie niższą niż 14 stopni Celsjusza. Ważne jest także zapewnienie pracownikom posiłków regeneracyjnych, ciepłych napojów i odzieży. Stanowiska, na których mają być one wydawane, ustala pracodawca w porozumieniu ze związkami zawodowymi, bądź z przedstawicielami pracowników. Odpowiednie zapisy powinny się znaleźć w regulaminie pracy.

Kiedy pracownicy powinni mieć zapewnione posiłki regeneracyjne, ciepłe napoje oraz odzież ochronną?
– Przy temperaturze powietrza niższej niż 10 stopni Celsjusza w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca). Obowiązek zapewnienia posiłków regeneracyjnych dotyczy pracowników, którzy na otwartej przestrzeni w okresie zimowym wykonują prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet. Pracownicy wykonujący prace na wolnej przestrzeni powinni mieć także dostęp do pomieszczenia, w którym mogą się ogrzać i zmienić odzież. Temperatura w takim pomieszczeniu nie powinna być niższa niż 16 stopni Celsjusza.

Jakich przepisów musi przestrzegać pracodawca, kierując pracowników do odśnieżania dachów?
– Do pracy na wysokości można skierować pracownika posiadającego aktualne orzeczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości. Pracownik skierowany do odśnieżania powinien przejść ogólne szkolenie BHP oraz instruktaż stanowiskowy i zostać poinformowany o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaniem tej pracy. Pracodawca winien zapewnić, a pracownik stosować właściwe środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. Są to szelki z linką bezpieczeństwa i amortyzatorem lub urządzeniem samohamownym, kask oraz obuwie zabezpieczające przed poślizgnięciem. Osoba odpowiedzialna za odśnieżanie ma obowiązek tak zorganizować pracę, aby uchronić pracowników nie tylko przed upadkiem z dachu z powodu zbytniego zbliżenia się do jego krawędzi, ale również zabezpieczyć na wypadek, gdyby dach się załamał.

Na co należy zwracać szczególną uwagę podczas prac budowlanych zimą?
– Oprócz bezwzględnego przestrzegania przepisów w zakresie stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, także przed upadkiem z wysokości, trzeba pamiętać o zagrożeniach, jakie stwarza dla pracowników, ale też osób postronnych, spadający z wysokości śnieg czy sople lodu. Bardzo ważne jest zabezpieczenie miejsca przed rozpoczęciem prac. Warto też przypomnieć, że montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań czy ruchomych podestów roboczych są zabronione podczas gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu i gołoledzi oraz przy wietrze o prędkości powyżej 10 m/s. Zabronione jest prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr. Gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s, roboty należy wstrzymać.

Z Danutą Rutkowską, rzecznikiem prasowym Głównego Inspektora Pracy rozmawiała Agnieszka Konieczny

Dodaj komentarz