Solidar Śląsko Dąbrow

Zielone Karpaty to Czyste Karpaty

Dobiega końca projekt „Zielone Karpaty = Czyste Karpaty” realizowany od listopada 2008 roku na terenie województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.
Przedsięwzięcie miało charakter kampanii edukacyjno-informacyjnej, zorganizowane zostało przez Ligę Ochrony Przyrody,
a sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Kampania skierowana została do mieszkańców terenów górskich i przedstawicieli samorządów. Poprzedziły ją inne projekty ekologiczne:„Budowanie Koalicji na rzecz zrównoważonego rozwoju Karpat”, „Portal Zielone Karpaty” oraz „Śmieć i my – czy wiesz, że odpady to także Twój problem”. Akcja miała pomóc mieszkańcom terenów górskich w zmianie postaw w zakresie konsumpcji i gospodarowania odpadami.
Jednym z pierwszych działań było przygotowanie „Poradnika Komunikacji Społecznej w Zakresie Gospodarki Odpadami”. Opracowanie powstało na podstawie badań ankietowych dotyczących gospodarki odpadami przeprowadzonych w gminach, powiatach i województwach biorących udział w programie.
W trakcie projektu organizowane również były spotkania z mieszkańcami terenów górskich i warsztaty prowadzone przez specjalistów edukacji ekologicznej. W szkoleniach brali udział samorządowcy i przedstawiciele mediów.
AK

Dodaj komentarz