Solidar Śląsko Dąbrow

Zielone Czeki trafiły do zwycięzców

Znamy już laureatów i wyróżnionych w tegorocznej edycji Zielonych Czeków. To nagrody za działalność ekologiczną przyznawane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia Ziemi.

Statuetki i czeki opiewające na kwotę 10 tys. zł zostały wręczone podczas uroczystości zorganizowanej 14 grudnia na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W tym roku główne nagrody w konkursie przyznane zostały w czterech kategoriach: „Gmina przyjazna dla czystego powietrza”, „Ekologiczna osobowość roku”, „Inwestycja proekologiczna roku” oraz „Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej”.

Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW zaznaczył podczas uroczystości, że tegoroczna edycja Zielonych Czeków cieszyła się dużym zainteresowaniem. Do Funduszu wpłynęły w sumie 43 zgłoszenia.

Zielony Czek w kategorii „Gmina przyjazna dla czystego powietrza” został przyznany po raz pierwszy. Nagrodę tę otrzymała gmina Bieruń. Kapituła konkursu wzięła pod uwagę m.in. fakt, że od blisko 17 lat gmina realizuje programy ograniczania niskiej emisji finansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach. W zeszłym roku w Bieruniu uruchomiony został punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze, a w pierwszej edycji ogólnopolskiego rankingu Bieruń okazał się najbardziej aktywną gminą w tym programie. Doceniono także inne przedsięwzięcia ekologiczne podejmowane przez Bieruń m.in. cykliczne sadzanie drzew i krzewów.

W kategorii „Gmina przyjazna dla czystego powietrza” wyróżnione zostały gminy Wilkowice, Ślemień, Świerklaniec i Gaszowice oraz miasta Zabrze i Chorzów.

„Ekologiczną osobowością roku” została Gabriela Guściora-Konieczna, nauczycielka geografii z Bielska-Białej. Inicjatorka i koordynatorka wielu projektów, dzięki którym uczniowie mogą pogłębiać wiedzę na temat funkcjonowania przyrody i niszczącej działalności człowieka. Jej przedsięwzięcia rozwijają świadomość ekologiczną nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale także wśród pozostałych mieszkańców miasta. Laureatka jest inicjatorką wystaw i konkursów o tematyce ekologicznej.

Wyróżnienia w kategorii „Ekologiczna osobowość roku” otrzymali: Erwin Grzegorzek, Marta Wojciechowska-Smolarz, Michał Łada oraz Małgorzata Bednarek.

„Inwestycją proekologiczną roku” okazała się budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków Karolina. Zielony Czek w tej kategorii trafił do gminy Rędziny. Budowa oczyszczalni była jedną z największych inwestycji współfinansowanych ze środków WFOŚiGW w Katowicach zakończonych w 2020 roku. Wartość przedsięwzięcia wyniosła przeszło 13 mln zł, z czego ponad 8 mln zł stanowiło dofinansowanie z Funduszu.

W tej kategorii wyróżnione zostało miasto Katowice oraz Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Oblackie Centrum Młodzieży.

W kategorii „Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej” Zielony Czek otrzymała Fundacja „Czas na Las”. Jedną z zeszłorocznych inicjatyw Fundacji było uruchomienie leśnego przedszkola dla dzieci, w tym ze zdiagnozowanymi deficytami i niepełnosprawnościami. Fundacja wspiera rodziców i nauczycieli organizując leśne spacery i warsztaty terapeutyczne. Prowadziła także m.in. leśne warsztaty dla rodzin z dziećmi, uruchomiła „Leśną Harcówkę”, miejsce spotkań dla dzieci.

W tej kategorii wyróżnienia otrzymali Fundacja Ekologiczna ARKA oraz Polski Związek Wędkarstwa Okręg Częstochowa Koło w Kaletach.

Pierwsze Zielone Czeki z okazji Dnia Ziemi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał w 1994 roku. Wśród dotychczasowych laureatów znajdują się pasjonaci ochrony środowiska: naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy, miasta i stowarzyszenia.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: Mirosław Cichy/WFOŚiGW w Katowicach