Solidar Śląsko Dąbrow

Zgłoszenie darowizny

Każdy prezent jest darowizną niezależnie od tego, czy jest nim pudełko czekoladek, nowy sweter, dom czy samochód. Jeśli dostajemy prezenty małej wartości, to raczej nie musimy obawiać się urzędu skarbowego.

Umowa darowizny polega na nieodpłatnym świadczeniu darczyńcy na rzecz obdarowanego. W ramach tej umowy można podarować pieniądze, dom, samochód, biżuterię itp.

Co do zasady umowa darowizny powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Jednak umowa jest ważna jeśli nastąpi faktyczne spełnienie świadczenia. Wyjątek ten nie dotyczy nieruchomości, zatem darowizna mieszkania czy działki zawsze musi zostać dokonana w formie aktu notarialnego.

Nie musimy zawiadamiać urzędu skarbowego o darowiznach, których wartość jest zwolniona od podatku. Aktualnie kwoty wolne wynoszą:
– dla nabywców zaliczonych do pierwszej grupy podatkowej – 9.637 zł,
– dla drugiej grupy – 7.276 zł,
– dla trzeciej – 4.902 zł.

Gdy otrzymujemy darowiznę znacznej wartości, powinniśmy zawiadomić urząd skarbowy. W polskim prawie przewiduje się podatek od spadków lub darowizn. Co do zasady najbliższa rodzina jest zwolniona od opłacania tego podatku.

Całkowicie zwolnione od podatku od spadków i darowizn (I grupa) są następujące osoby: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha. Warunkiem zwolnienia od zapłaty podatku jest zgłoszenie spadku lub darowizny w ciągu 6 miesięcy od dnia nabycia darowizny. Jeśli te osoby nie dokonają zgłoszenia w powyższym terminie, zostaną obciążone podatkiem. W takiej sytuacji podatek będzie wynosił 20 %.

Jeśli dokonujemy darowizny nieruchomości, to notariusz prześle do urzędu skarbowego odpowiednie dokumenty. Jeśli dokonujemy darowizny pieniędzy, to musimy pamiętać, że w takim przypadku mamy obowiązek samodzielnie zawiadomić urząd skarbowy. Darowizna pieniędzy powinna odbywać się przelewem na konto obdarowanego, który powinien być zatytułowany „darowizna”. Potwierdzenie tego przelewu będzie załącznikiem do zeznania składanego w urzędzie skarbowym.

W przypadku pozostałych rzeczy, np. samochodu darowizna powinna być w jakiś sposób udokumentowana, np. w formie zwykłej pisemnej umowy. Taki dokument będzie załącznikiem do zeznania składanego w urzędzie skarbowym.

Jak wspomniano powyżej, bardzo ważne jest zachowanie 6 miesięcznego terminu na złożenie zeznania podatkowego. Podatek płaci obdarowany, ponieważ to jego majątek na skutek darowizny się powiększy.

Jeśli obdarowany jest zwolniony z podatku i nie zachowa tego 6 miesięcznego terminu, to zostanie jemu naliczony podatek w wysokości 20 % wartości darowizny, co przy darowiznach znacznych wartości będzie bardzo dużym obciążeniem.

Małgorzata Karolczyk-Pundyk
Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo
tel. (+48) 781 729 460

www.forumpokrzywdzonych.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *