Solidar Śląsko Dąbrow

Zgłoszenia kandydatów do nagrody Świadek Historii

Do 22 kwietnia Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach przyjmuje zgłoszenia kandydatów w drugiej edycji Nagrody Honorowej IPN Świadek Historii. Wyróżnienie to przyznawane jest raz w roku instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierającym pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności.

Katowicki oddział IPN zaprasza instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania kandydatów. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dane personalne kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę kandydatów na zgłoszenie.

Regulamin konkursu, formularz wniosku i oświadczenie zgody kandydata dostępne na stronie Instytutu Pamięci Narodowej – do pobrania

Wnioski należy zgłaszać osobiście lub pocztą na adres:

Oddział Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach
ul. Józefowska 102
40-145 Katowice

Laureatami pierwszej edycji nagrody Świadek Historii (2020 rok) zostali:

Grzegorz Grześkowiak – Ogólnopolskie Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.

śp. Jan Jurkiewicz – historyk, w latach 80. jeden z liderów Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Ewelina Kosałka-Passia – dziennikarka Radia Katowice.

Stanisław Płatek – Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK Wujek Poległych 16 XII 1981.

Andrzej Sikora – pierwszy dyrektor Oddziału IPN w Katowicach.

ks. dr Andrzej Suchoń – proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach.

oprac. na podst. komunikatu IPN/ny