Solidar Śląsko Dąbrow

Zerwane rozmowy w Kompanii

Brakiem porozumienia zakończyły się konsultacje między zarządem Kompanii Węglowej i zawiązkami zawodowymi na temat programu restrukturyzacji spółki. Rozmowy zostały zerwane przez Związek Zawodowy Kadra. – W trakcie spotkania przedstawiciele Kadry oświadczyli, że nie podpiszą porozumienia zaproponowanego przez zarząd. Dla nas również cześć jego zapisów była nie do zaakceptowania, ale po to przyszliśmy na rozmowy, żeby negocjować ich zmianę i przekonać zarząd do naszych propozycji. Zachowanie kolegów z Kadry jest dla nas zadziwiające – powiedział po spotkaniu w Kompani Węglowej Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności.

Po zakończonej w środę 15 stycznia rundzie konsultacyjnej, między stronami nastąpiło znaczne zbliżenie. Wstępne porozumienie osiągnięto m.in. w kwestii wycofania się zarządu KW z planu łączenia kopalń oraz z zamiaru zwolnienia ok. 1000 pracowników administracji.  Alternatywą dla redukcji zatrudniania miałoby być zawieszenie na 3 lata czternastej pensji oraz posiłków profilaktycznych dla tej grupy zawodowej. – Wciąż dzieliło nas wiele kwestii spornych, ale to porozumienie mogło zagwarantować pracownikom administracji, że nie dojdzie wśród nich do masowych zwolnień. Oczywiście kosztem pewnego wyrzeczenia, ale to wyrzeczenie jest chyba mniej bolesne, niż utrata tysiąca miejsc pracy. Teraz nie mamy żadnych gwarancji i nie wiemy, co się stanie. Jeżeli zarząd rozpocznie procedurę zwolnień grupowych wśród pracowników administracji, należałoby zwrócić się do kolegów z Kadry, aby to oni przygotowali listy osób do zwolnienia – podkreślił przewodniczący.

Zerwanie rozmów oznacza koniec procesu konsultacji programu restrukturyzacji Kompanii Węglowej ze związkami zawodowymi. Teraz zarząd spółki przekaże ostateczną wersję programu do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej KW. Jeżeli Rada pozytywnie zaopiniuje program, jego zapisy zostaną wdrożone w życie. – Zarząd zapowiedział, że być może uwzględni w programie cześć naszych uwag, ale nie wiadomo, czy tak się stanie. Dzisiaj jest jeszcze za wcześnie, aby odpowiedzieć na pytanie, jakie będą nasze dalsze działania. Najpierw musimy zastanowić się nad tym w strukturach kompanijnej Solidarności. Później najprawdopodobniej zbierze się Międzyzwiązkowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy – mówi Jarosław Grzesik.

Dodaj komentarz