Solidar Śląsko Dąbrow

Zerwane rozmowy w Kompanii Węglowej

Fiaskiem zakończyły się negocjacje w Kompanii Węglowej na temat sposobu i terminu wypłaty tzw. czternastej pensji. Rozmowy zostały zerwane. W piątek 12 lutego kompanijne centrale związkowe podejmą decyzje w sprawie dalszych działań.

Zarząd Kompanii przedstawił propozycję wypłaty 30 proc. nagrody w lutym, a pozostałej części do końca czerwca wraz odsetkami. Przedstawiciele związków zawodowych  proponowali z kolei, aby w lutym wypłacone zostało 40 proc., a pozostała część do końca czerwca wraz z odsetkami.

– Chcieliśmy po prostu, aby zostało podpisane takie samo porozumienie, jak w lutym ubiegłego roku. Wówczas „czternastka” też była wypłacona w dwóch ratach, właśnie w takich proporcjach – w lutym 40 proc., 60 proc. w późniejszym terminie. Ale to nie w proporcjach leży sedno problemu, bo tu byłoby jeszcze pole do kompromisu. Przyczyną zerwania rozmów był brak zgody zarządu spółki na zapisanie w porozumieniu średniego tegorocznego wynagrodzenia w Kompanii obejmującego wszystkie składniki płacy, tak jak to było w ubiegłym roku – mówi Bogusław Hutek, przewodniczący kompanijnej Solidarności.

Jak wyjaśnia Bogusław Hutek, zarząd KW zaproponował, że dokumencie może zapisać średnią pomniejszoną o kilka składników, których wysokość będzie negocjowana w późniejszym terminie.  – To oznaczałoby, że w porozumieniu znalazłaby się kwota o 1,5 tys. zł niższa. Podpisanie takiego dokumentu w praktyce oznaczałoby zgodę związków zawodowych na drastyczne cięcie płac w kopalniach spółki. To jest absolutnie nie do przyjęcia, dlatego rozmowy zostały zerwane – podkreślił przewodniczący kompanijnej Solidarności.

W piątek 12 lutego reprezentanci kompanijnych central związkowych podejmą decyzję o swoich dalszych krokach. Nie jest wykluczone, że w spółce rozpocznie się spór zbiorowy.
 
Tuż po zerwaniu rozmów przewodniczący kompanijnej Solidarności powtórzył swój apel do rządu, o realizację przedwyborczych i powyborczych deklaracji Prawa i Sprawiedliwości w sprawie prowadzenie dialogu społecznego w górnictwie i działań na rzecz naprawy sytuacji w branży.

Tzw. czternasta pensja jest elementem składowym płacy każdego górnika wypłacanym raz do roku, ale wchodzi w skład wskaźnika jego średniego miesięcznego wynagrodzenia. Nazwa jest nieco myląca, bo sugeruje, iż w górnictwie jest wypłacana również tzw. „trzynastka”, tymczasem w tej branży tego typu świadczenia nie ma już od ponad dwudziestu lat. Oprócz 12 miesięcznych pensji, w górnictwie podobnie jak w wielu innych branżach są wypłacane w ciągu roku dwie nagrody –  jedna z okazji święta branżowego, czyli tzw. Barbórka, druga to nagroda roczna, nazywana potocznie „czternastką”, bo termin jej wypłaty przypada w lutym. W innych branżach też funkcjonują podobne nagrody branżowe i roczne, ale są wypłacane w innych terminach, nazywane są też np. premiami świątecznymi i wakacyjnymi.

ny

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.