Solidar Śląsko Dąbrow

Zerwane konsultacje w Kompanii Węglowej

Zrzeszający 13 organizacji związkowych z Kompanii Węglowej sztab protestacyjno-strajkowy wydał dziś  stanowisko, w którym poinformował, że w związku z dokonywanymi przez zarząd KW ciągłymi zmianami w treści konsultowanego planu naprawczego dla spółki oraz informacjami o podpisaniu listu intencyjnego przez KW i Węglokoks dotyczącego sprzedaży czterech kopalń, strona związkowa uznaje proces konsultacyjny za jednostronnie zerwany z winy pracodawcy.

Związkowcy oświadczyli, że wobec zaistniałej sytuacji, nie widzą możliwości prowadzenia konsultacji na temat planu naprawczego. – Od tej chwili pełną odpowiedzialność za decyzje związane z dalszym funkcjonowaniem spółki ponosi zarząd Kompanii Węglowej SA oraz struktury właścicielskie – podkreślili w stanowisku.

– Mimo najszczerszych chęci i woli zawarcia porozumienia strona społeczna nie może dłużej uczestniczyć w rozmowach prowadzonych w ten sposób. Już sam fakt, że zarząd zmieniał co kilka dni  zapisy programu naprawczego, stawiał pod znakiem zapytania sens konsultacji tego programu. Czarę goryczy przelała decyzja zarządu Kompanii o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie sprzedaż czterech kopalń do Węglokoksu. To pokazuje, że zarząd w ogóle nie zamierza brać pod uwagę opinii strony społecznej, a konsultacje mają służyć jedynie uwiarygodnieniu podjętych wcześniej jednostronnie decyzji. Na dialog na takich zasadach nie może być naszej zgody – powiedział Stanisław Kłysz, wiceprzewodniczący Solidarności w Kompanii Węglowej i wiceszef górniczej„S”.

pobierz i przeczytaj pełną treść stanowiska

łk

Dodaj komentarz