Solidar Śląsko Dąbrow

ZEC zostaje w holdingu

Katowicki Holding Węglowy wycofał się z planów sprzedaży 100 proc. akcji Zakładów Energetyki Cieplnej S.A. – To dobra wiadomość dla naszych pracowników. Ta decyzja oraz zapowiadane inwestycje gwarantują nam w miarę spokojną pracę – mówi Zbigniew Kniotek przewodniczący zakładowej Solidarności.

Informacje o zamiarze zbycia akcji ZEC przez Katowicki Holding Węglowy pojawiły się pod koniec 2010 roku. W lipcu 2012 roku na sprzedaż zakładu zgodził się właściciel KHW, czyli resort gospodarki. Miesiąc później do kilkudziesięciu potencjalnych inwestorów rozesłano zaproszenia do udziału w negocjacjach dotyczących zakupu akcji ZEC.

Na przełomie września i października bieżącego roku zarząd KHW zdecydował o przerwaniu postępowania zbycia akcji z uwagi na brak interesujących ofert ze strony inwestorów. – O wycofaniu się z planów sprzedaży naszego zakładu zarząd KHW poinformował nas w piątek 12 października. Drugą przyczyną tej decyzji jest zmiana strategii KHW, która uwzględnia wprowadzenie do działalności Holdingu technologii gospodarczego wykorzystywania metanu, czym zajmować ma się nasza spółka – mówi Kniotek.

Obecnie metan jest już wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowni Wesoła. Podobna inwestycja finalizowana jest w elektrociepłowni Wieczorek, a w przyszłym roku budowa infrastruktury do pozyskiwania metanu ma ruszyć w ciepłowni Śląsk. – Po wynikach ekonomicznych widać, że to dobry kierunek rozwoju. Jednak są to bardzo drogie inwestycje. To, że nasz właściciel KHW się na nie decyduje, pozwala przypuszczać, iż w najbliższych latach plany sprzedaży ZEC nie powrócą – mówi Zbigniew Kniotek.

Sprzedaż katowickiego ZEC-u miała zostać sfinalizowane na przełomie 2012 i 2013 roku. Zbycie akcji ZEC nie podlegałoby przepisom ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, przyznającej pracownikom prywatyzowanej spółki szczególne uprawnienia. – W świetle prawa nie mieliśmy żadnego wpływu na proces sprzedaży naszego zakładu. Od początku staraliśmy się jednak razem z innymi związkami, przy wsparciu Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Solidarności, jak najlepiej zabezpieczyć interes naszych pracowników – podkreśla szef „S” w ZEC.

4 września zarząd KHW oraz związki zawodowe działając w ZEC podpisały list intencyjny określający oczekiwania strony społecznej wobec przyszłego właściciela zakładu. – Do negocjacji pakietu socjalnego, którego projekt opracowała reprezentacja działających w ZEC związków zawodowych, mieliśmy usiąść z inwestorem jeszcze przed podpisaniem umowy sprzedaży zakładu. Naszymi głównymi postulatami były gwarancje zatrudnienia oraz wypłata premii prywatyzacyjnej. Jeszcze wcześniej udało się nam wynegocjować zarządem Holdingu m.in gwarancje zachowania dotychczasowych warunków najmu i wykupu mieszkań zakładowych po zmianie właściciela oraz korzystne dla pracowników zmiany w zakłądowym układzie zbiorowym pracy– zaznacza Zbigniew Kniotek.

Katowicki ZEC zaopatruje w w ciepło kopalnie KHW oraz inne zakłady przemysłowe, a także odbiorców komunalnych, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Spółka zatrudnia 397 osób.

Dodaj komentarz