Solidar Śląsko Dąbrow

Zbliża się rocznica Porozumienia Katowickiego

9 września w Dąbrowie Górniczej odbędą się obchody 31. rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego. Organizatorem uroczystości jest Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność ArcellorMittal Poland.

Obchody rozpoczną się o godz. 10.00 mszą św. w sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego w Dąbrowie Górniczej Gołonogu. O godz. 11.30 nastąpi złożenie kwiatów pod Krzyżem znajdującym się za Bramą Główną Huty Katowice oraz uroczystości pod pomnikiem Porozumień Katowickich. Część artystyczna odbędzie się na stołówce „Jedenastka”. Gośćmi obchodów będą Dominik Kolorz, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności oraz Bogdan Biś wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Porozumienie Katowickie, po Szczecinie, Gdańsku i Jastrzębiu Zdroju, były ostatnim spośród porozumień społecznych  podpisanych w sierpniu i we wrześniu 1980 roku pomiędzy strajkującymi robotnikami i przedstawicielami władzy komunistycznej.

Umowy społeczne w Hucie Katowice podpisywano trzykrotnie. Najważniejszy dokument sygnowano 11 września. Jego zapisy dotyczyły przede wszystkim gwarancji realizacji Porozumienia Gdańskiego w zakresie powstawania, organizowania i funkcjonowania struktur NSZZ Solidarność na terenie całego kraju. Strona rządowa gwarantowała m.in. dostęp do mediów, zwolnienie z obowiązku pracy osób pełniących funkcje związkowe z zachowaniem prawa do wynagrodzenia oraz udostępnienie przez dyrekcje lub władze terenowe pomieszczeń na działalność związkową oraz możliwość współdecydowania o sprawach pracowniczych i socjalnych.Rząd zobowiązał się do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim strajkującym i ich rodzinom.

Dodaj komentarz