Solidar Śląsko Dąbrow

Zawieszenie sporu zbiorowego w szpitalach w Wodzisławiu i Rydułtowach

24 maja organizacje związkowe z Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej obejmującego szpitale w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach zawiesiły bezterminowo spór zbiorowy na tle płacowym. – Taką decyzję podjęliśmy po spotkaniach z załogami obydwu placówek – informuje Małgorzata Żebrak, przewodnicząca zakładowej Solidarności.

Podkreśla, że zasadniczą przyczyną decyzji o zawieszeniu sporu była informacja o pogłębiających się problemach finansowych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Okazało się, że placówka ma blisko 40 mln zł długu, czyli o ok. 8 mln zł więcej niż podawał poprzedni zarząd PPZOZ, który w marcu podał się do dymisji. – W dodatku  wciąż nie wiadomo, w jakiej formie oba szpitale będą funkcjonowały w przyszłości, czy pozostaną w rękach powiatu wodzisławskiego, czy wejdą w skład tzw. sieci szpitali, powstanie której zapowiada resort zdrowia – zaznacza przewodnicząca Solidarności w PPZOZ.

Konflikt w PPOZ rozpoczął się w marcu 2015 roku. Organizacje związkowe z obu szpitali przedstawiły pracodawcy żądania płacowe, domagając się podwyżek wysokości 1500 zł brutto dla wszystkich pracowników. Wzrost wynagrodzeń miał być rozłożony na trzy lata, czyli co roku po 500 zł. W związku z brakiem porozumienia został wszczęty spór zbiorowy. Stronom nie udało się zawrzeć uzgodnień, mimo że reprezentanci strony społecznej deklarowali gotowość do znacznych ustępstw. Nie pomogły też prowadzone w ramach sporu zbiorowego mediacje.  

W Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śląskim zatrudnionych jest w sumie ok. 1000 pracowników.

aga
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.