Solidar Śląsko Dąbrow

Zasypali ministerstwo listami

21 czerwca w Ministerstwie Sprawiedliwości odbędzie się spotkanie Solidarności Pracowników Sądów z przedstawicielami resortu na temat trudnej sytuacji płacowej urzędników sądowych i pracowników obsługi sądów. To efekt prowadzonej przez dwa tygodnie akcji wysyłania do ministerstwa listów z paskami wynagrodzeń urzędników sądów.

Akcję zainicjowało skierowane przez związkowców pismo do ministra sprawiedliwości, w którym zaapelowali o podjęcie rozmów w sprawie najgorzej zarabiających pracowników sądownictwa. Równocześnie Solidarność zwróciła się do pracowników wszystkich sądów w Polsce z prośbą o wysyłanie przez nich imiennych listów do ministra sprawiedliwości, potwierdzających, że ich płace są żenująco niskie. Związkowcy zaproponowali, by zatrudnieni dołączali do listów paski ze swoimi wynagrodzeniami. Średnie zarobki urzędników sądu wynoszą około 1700 zł netto, a pracowników obsługi 1100 zł netto. Te grupy zawodowe od wielu lat nie otrzymały podwyżek.

– Nasza akcja zyskała olbrzymie poparcie. Resort sprawiedliwości został wręcz zasypany listami od pracowników sądów z całej Polski. Codziennie odbieraliśmy dziesiątki telefonów od zatrudnionych w sądownictwie. Okazało się, że obudziliśmy ich. Jeszcze w trakcie trwania protestu Ministerstwo Sprawiedliwości skontaktowało się z nami i wyznaczyło termin spotkania – mówi Edyta Odyjas, przewodnicząca Solidarności Pracowników Sądów.

Związkowcy informują, że na urzędników sądowych nakładane są coraz większe obowiązki, a jednocześnie wymaga się od nich uzupełnienia wykształcenia na własny koszt. – Najskuteczniejszą formą protestu byłby strajk, ale urzędnicy sądowi strajkować nie mogą. Liczymy, że wspólnie z przedstawicielami ministerstwa wypracujemy korzystne rozwiązania dla pracowników. Jednak zastrzegamy, że w przypadku niezadowalających nas ustaleń jesteśmy gotowi zastosować inne formy protestu – podkreśla przewodnicząca Solidarności Pracowników Sądów.

Obecnie przedstawiciele resortu sprawiedliwości ustalają z sądową Solidarnością  szczegóły zaplanowanego na 21 czerwca spotkania. Związkowcy z „S” do udziału w spotkaniu zaprosili inne organizacje związkowe działające w sądownictwie. 8 czerwca w siedzibie Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności wspólnie opracują petycję do ministra sprawiedliwości i uzgodnią jednolitą strategię.

Do spotkania w ministerstwie związkowcy przygotowują się bardzo rzetelnie i tego samego oczekują od urzędników resortu. – Bez sensu byłoby, gdybyśmy pojechali do Warszawy i nic nie wypracowali Nie chcemy spotykać się po to, aby usłyszeć, że nie ma pieniędzy na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników sądowych. One muszą się znaleźć, może nie natychmiast, ale za jakiś rozsądny czas, bo życie pracowników sądów przypomina wręcz szkołę przetrwania – mówi Edyta Odyjas.

Dodaj komentarz