Solidar Śląsko Dąbrow

Zastrajkują przed świętami?

Do 15 grudnia kolejarskie związki zawodowe dały czas rządowi i samorządom wojewódzkim na przedstawienie kompleksowej wizji przewozów pasażerskich w Polsce. Po upływie tego terminu związkowcy zapowiadają wznowienie akcji strajkowej. Niewykluczone, że do strajku może dojść jeszcze przed świętami.

W poniedziałek 5 grudnia  marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz Matusiewicz zapowiedział, że od 1 stycznia 2013 roku należące do samorządów Przewozy Regionalne zostaną podzielone na spółki poszczególnych województw, które przejmą od PR obsługę regionalnych połączeń pasażerskich. – Ani podczas trwającego szczytu kolejowy, ani na listopadowych obradach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego pan Marszałek nie wspomniał o tym pomyśle. Tym bardziej dziwi nas ta wypowiedź. Czekamy na oficjalną deklarację w tej sprawie – mówi Henryk Grymel, przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność.

Podczas spotkania z dziennikarzami marszałek argumentował, że decyzja w sprawie PR podjęta 24 listopada podczas Konwentu Marszałków Województw RP związana jest z ciągłym wzrostem nakładów na dotacje dla Przewozów Regionalnych. – Przewozy pasażerskie to usługa publiczna, która niejako z zasady musi być dotowana. PR nie mogą działać w sposób komercyjny podobnie jak autobusy czy tramwaje. Są połączenia między małymi miejscowościami, które nigdy nie będą same na siebie zarabiały. Skoro rosną koszty m.in. materiałów i energii to automatycznie dotacja też musi być większa. Dotacja, która jest naprawdę bardzo niska. Przewozy Regionalne w całym kraju dostają 800 mln zł. Warszawa  na transport publiczny wydaje 1,5 mld zł rocznie, a w przyszłym roku prawdopodobnie będą to już 2 mld zł – podkreśla szef kolejarskiej Solidarności.

– Mówiąc o Kolejach Śląskich chętnie powołujemy się na przykład Kolei Mazowieckich. Istnieje jednak zasadnicza różnica. Koleje Mazowieckie przejęły wszystkie połączenia pasażerskie w województwie. Koleje Śląskie wzięły tylko najlepszą linię Gliwice – Częstochowa i teraz chwalą się dobrymi wynikami finansowymi. W przyszłym roku Koleje Śląskie przejmą prawdopodobnie linię Katowice – Wisła. Najpewniej odbędzie się to tak jak poprzednio, że linia zostanie przejęta, ale bez pracowników, a to oznacza kolejne zwolnienia w Przewozach Regionalnych – dodaje Mariusz Samek, szef Solidarności w Śląskim Zakładzie Przewozów Regionalnych.

25 sierpnia kolejarskie związki zawodowe podpisały z zarządem spółki PR porozumienie zawieszające akcje strajkową. Wcześniej 17 sierpnia kolejarze przeprowadzili 24-godzinny strajk generalny w Przewozach Regionalnych. – W dobrej wierze zawiesiliśmy akcje protestacyjne w zamian za obietnicę, że na szczycie opracujemy kompleksowe zasady funkcjonowania przewozów pasażerskich w Polsce. Niestety ani rząd, ani samorządy do tej pory nie przedstawiły nam żadnych konkretnych propozycji. W związku z tym, Solidarność i Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych zawiesiły udział w szczycie. Wysłaliśmy w tej sprawie pismo do premiera Donalda Tusk. Jeżeli do 15 grudnia nic się nie zmieni, prawdopodobnie będziemy zmuszeni wznowić strajk – zapowiada Grymel.

Dodaj komentarz