Solidar Śląsko Dąbrow

Zarząd Województwa Śląskiego zrezygnował z połączenia katowickich szpitali

Katowickie Centrum Onkologii nie zostanie połączone z Okręgowym Szpitalem Kolejowym. Zarząd Województwa Śląskiego wycofał się planów dotyczących fuzji obu placówek. Projekt uchwały w tej sprawie został uchylony. – To sukces związków zawodowych – mówi Mariusz Rosnowski, przewodniczący Solidarności w Katowickim Centrum Onkologii.
 
Solidarność z KCO, niezależnie od negatywnych opinii wyrażonych przez wszystkie związki funkcjonujące w obydwu placówkach, zwróciła się do zarządu województwa o uchylenie projektu uchwały ze względów formalno-proceduralnych. W ocenie związkowców z „S” przysługujący organizacjom związkowym 30-dniowy termin konsultacji społecznych projektu uchwały nie został dochowany. – Projekt do konsultacji otrzymaliśmy 6 lutego, a termin ich zakończenie upływał  20 lutego, co było naruszeniem prawa. Ponadto projekt nie został zaakceptowany przez rady społeczne Katowickiego Centrum Onkologii i Okręgowego Szpitala Kolejowego, co niosło ze sobą przesłanki jego nieważności – dodaje Rosnowski.
 
Jego zdaniem do decyzji Zarządu Województwa Śląskiego dotyczącego uchylenia projektu uchwały ws. połączenia katowickich szpitali przyczyniła się Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Posiedzenie Rady poświęcone fuzji odbyło się 8 lutego na wniosek wszystkich organizacji związkowych z Katowickiego Centrum Onkologii. – Bardzo szybko doszło do zwołania WRDS, dzięki czemu mogliśmy wyrazić negatywne opinie dotyczące błyskawicznego tempa planowanego połączenia oraz braku analiz finansowych skutków ewentualnej fuzji
– dodaje przewodniczący Solidarności w KCO.
 
Joanna Lukosek, wiceprzewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność podkreśla, że połączenie szpitali nie przyniosłoby korzyści żadnemu z nich.
– Organizacje związkowe były przeciwne połączeniu i udało im się przekonać zarząd województwa śląskiego do swoich racji. Ta fuzja wiązałby się ze znacznym ograniczeniem dostępu do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz redukcją etatów w obydwu szpitalach. Przyniosłaby więcej strat, niż zysków – podkreśla Joanna Lukosek.
 
Projekt uchwały w sprawie połączenia katowickich szpitali został przyjęty przez zarząd województwa 31 stycznia. Radni Sejmiku Województwa Śląskiego mieli się nim zająć 20 marca. Plany połączenia obu katowickich szpitali były związane z powstaniem siatki szpitali zapowiadanej przez ministerstwo zdrowia. Jak poinformował Witold Trólka z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, zgodnie z aktualnym projektem ustawy wprowadzającej tzw. „sieć szpitali” Katowickie Centrum Onkologii zostanie zakwalifikowane do poziomu szpitali onkologicznych, natomiast Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach zostanie zakwalifikowany do pierwszego poziomu w systemie szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.
 
aga
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.