Solidar Śląsko Dąbrow

Zapowiedź strajku przyniosła efekt. Zarząd JSW Koks powrócił do dialogu z pracownikami

Związki zawodowe działające w JSW Koks podjęły decyzję o zawieszeniu strajku ostrzegawczego, który miał zostać przeprowadzony w czwartek 6 czerwca. – Dostaliśmy nową propozycję od zarządu, w geście dobrej woli zawieszamy protest – powiedział Piotr Górecki, przewodniczący „Solidarności” w spółce.

– Po tym, jak ogłosiliśmy decyzję o zamiarze przeprowadzenia akcji strajkowej, pieniądze dla pracowników jednak się znalazły. Najprawdopodobniej jutro spotkamy się, żeby dokonać ostatnich uzgodnień i miejmy nadzieję podpisać porozumienie. Szkoda, że musieliśmy sięgnąć po tak radykalne środki, żeby skłonić pracodawcę do konstruktywnych rozmów – powiedział przewodniczący w środę późnym popołudniem.

Dwugodzinny strajk ostrzegawczy w należących do JSW Koks Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, Koksowni Radlin oraz Koksowni Jadwiga w Zabrzu miał się rozpocząć w czwartek 6 czerwca o godz. 10.00. Taką decyzję podjął powołany dzień wcześniej komitet strajkowy utworzony przez związki zawodowe działające w spółce.

Spór zbiorowy w JSW Koks dotyczy wypłaty corocznych świadczeń dla pracowników, których wysokość zwykle była ustalana w firmie do końca marca. Chodzi o nagrodę z okazji przypadającego 4 maja Dnia Koksownika oraz tzw. „dodatek gorący”, który przysługuje osobom pracującym w wysokich temperaturach. Jak wskazywali związkowcy, zarząd nie przedstawił żadnych propozycji dotyczących wypłaty tych świadczeń i od wielu miesięcy unikał dialogu ze stroną społeczną.

JSW Koks jest częścią Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. To jeden z największych europejskich producentów i eksporterów koksu. JSW Koks zatrudnia łącznie ok. 2400 pracowników.

łk