Solidar Śląsko Dąbrow

Założyli „Solidarność”, od razu wynegocjowali podwyżki

Wynagrodzenia zdecydowanej większości pracowników spółki Cobra Europe w Piekarach Śląskich wzrosły o 500 zł brutto. Podwyżki wynegocjowała zakładowa „Solidarność”, która powstała w tej firmie zaledwie kilka tygodni wcześniej. Do nowej organizacji należy już przeszło 60 proc. załogi.

Wysokość podwyżek została uzależniona od stażu pracy. Osoby, które pracują w firmie od trzech miesięcy do roku dostały 250 zł, pracownicy z dłuższym stażem, 500 zł. – To pierwsze zbiorowe podwyżki w firmie od lat – mówi Agnieszka Skrzyszewska, przewodnicząca zakładowej „Solidarności”. Wyższe wynagrodzenia wpłynęły na konta pracowników spółki przed 10 października, wcześniej zarobki rosły, tylko wtedy gdy rząd podnosił płacę minimalną. Na niewielkie podwyżki, wynoszące 50 zł brutto, mogli też liczyć pracownicy, którzy zdobyli nowe umiejętności, takie jak obsługa kolejnej maszyny.

W sierpniu tego roku pracownicy Cobra Europe postanowili się zorganizować i założyli „Solidarność”. Podwyżki udało się wynegocjować już podczas pierwszego spotkania związkowców z pracodawcą. Odbyło się ono 2 września i wzięła w nim udział Ksenia Ulanowicz-Sienkiel z Biura Promocji i Rozwoju Związku śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. – To ogromna zmiana, bo wcześniej nie było żadnego dialogu między pracodawcą i pracownikami, wszelkie informacje przekazywano nam przez kierowników – mówi Agnieszka Skrzyszewska.

Decyzję o założeniu związku pracownicy spółki podjęli po nieudanej próbie wynegocjowania podwyżek z przedstawicielami zarządu. Kilka miesięcy temu osoby zatrudnione na produkcji wytypowały swoją reprezentację, która w ich imieniu próbowała rozmawiać z pracodawcą. – Spotykaliśmy się z panią prezes i nic nie byliśmy w stanie wynegocjować. Doszliśmy do wniosku, że takie „grzecznościowe” rozmowy nie mają sensu, potrzebujemy silnej reprezentacji pracowniczej, takiej, jaką daje związek zawodowy – podkreśla Agnieszka Skrzyszewska. – Ludziom specjalnie nie trzeba było tego tłumaczyć, niemal od razu do „S” zapisali się wszyscy pracownicy produkcyjni – dodaje.

Podwyżki wynagrodzeń to pierwszy cel, jaki postawiła przed sobą nowa organizacja. W planach związkowców jest doprowadzenie do podwyższenia premii za spełnienie limitów produkcyjnych i podniesienie dodatków funkcyjnych, które stoją w miejscu od kilku lat. – Za jakiś czas przedstawimy pracodawcy nowe postulaty, ale na razie bierzemy udział w szkoleniach związkowych. Wszystkiego uczymy się od zera. Mamy świadomość, że im bardziej profesjonalnie będziemy działać, tym będziemy skuteczniejsi – zaznacza przewodnicząca zakładowej „S”.

Spółka Cobra Europe w Piekarach Śląskich produkuje taśmociągi i przenośniki na potrzeby górnictwa i hutnictwa. Firma zatrudnia 141 pracowników. Do „Solidarności” należy już 86 osób.

aga