Solidar Śląsko Dąbrow

Założenia strategii korzystne dla pracowników

Szef górniczej Solidarności Jarosław Grzesik pozytywnie ocenia założenia strategii Kompanii Węglowej.  –  Cieszy nas, że strategia nie przewiduje likwidacji żadnej kopalni, a nawet  zakłada  zwiększenie obecnego poziomu zatrudnienia. Jesteśmy też zadowoleni, że znikną tzw. centra wydobywcze – mówi przewodniczący górniczej „S” i jednocześnie szef związku w spółce.

Podkreśla, że Solidarność od początku nie zgadzała się z koncepcją tworzenia centrów wydobywczych. – To kompletnie niepotrzebna, a wręcz szkodliwa narośl biurokratyczna, która niepotrzebnie wydłuża proces podejmowania decyzji w spółce. Co gorsza centra spowodowały chaos decyzyjny w podstawowych jednostkach spółki, jakimi są kopalnie. Dyrektor jednego z działów kopalni podlega dyrektorowi jakiegoś działu w centrum, inny dyrektor innego działu kopalni podlega bezpośrednio wiceprezesowi. I nie wiadomo właściwe, kto kieruje kopalnią. Po likwidacji centrów wrócimy do tego, co się sprawdzało. Każda kopalnia z powrotem będzie miała dyrektora, który jest odpowiedzialny za zakład i podlega bezpośredni zarządowi – mówi Grzesik.

Zgodnie z założeniami strategii utworzone zostaną Centrum Logistyki Materiałowej i Centrum Usług Księgowych. – Dla nas  najważniejsze jest to, że w związku z tą reorganizacją żaden z pracowników księgowości i logistyki nie straci zatrudnienia – dodaje Jarosław Grzesik.

Z punktu widzenia związkowców najważniejszy jest fakt, że strategia nie zakłada likwidacji żadnej kopalni. – Do 2020 roku zatrudnienie w spółce ma pozostać ci najmniej na takim poziomie jak obecnie, a nawet może wzrosnąć. To dobra wiadomość dla wszystkich pracowników Kompanii – podkreśla Grzesik. Przewodniczący górniczej Solidarności dodaje, że związkowcy zapoznali się na razie ze wstępnymi założeniami projektu strategii. Nadal trwa proces jego opiniowania. Założenia strategii omawia obecnie rada nadzorcza, później dokument będzie opiniowany przez Radę Pracowników. Zatwierdzenie nowej strategii Kompanii nastąpi prawdopodobnie w grudniu.
 

Dodaj komentarz