Solidar Śląsko Dąbrow

Załoga huty za strajkiem

Pracownicy spółek Grupy Kapitałowej Huta Pokój S.A. opowiedzieli się za przeprowadzeniem solidarnościowego strajku w regionie. W referendum strajkowym wzięło udział 57,5 proc. zatrudnionych. 96,9 poparło strajk – poinformował Józef Skudlik, szef Solidarności w Hucie Pokój.

– Jesteśmy zadowoleni z wyników referendum, choć jeśli chodzi o frekwencję w różnych spółkach wyglądało to różnie. Najwyższa frekwencja była tam, gdzie przeważają stanowiska robotnicze – mówi szef zakładowej Solidarności.

W sumie w trwającym od 21 listopada referendum strajkowym w Hucie Pokój  udział wzięło 649 osób spośród 1129 zatrudnionych. 629 opowiedziało się za strajkiem. Dziś ruszyło również referendum w Hucie Buczek. Frekwencja już sięgnęła 60 proc. Głosowanie w tym zakładzie zakończy się w poniedziałek.

Pierwszym zakładem z branży hutniczej, który przeprowadził referendum strajkowe jest Walcownia Metali Nieżelaznych Łabędy. W głosowaniu wzięło udział 79 proc. załogi. 83,5 proc. głosujących poparło akcję strajkową.

26 listopada rozpoczyna się  referendum strajkowe w pozostałych zakładach hutniczych m.in. w spółkach ArcelorMittal Poland i w Hucie Bankowa, a także Kombinacie Koksochemicznym Zabrze. Od 27 listopada ruszają głosowania w Koksowni Przyjaźń oraz spółkach zależnych, a także CMC Zawiercie. 

Od 21 listopada trwa referendum strajkowe w spółkach kolejowych w woj. śląskim. Głosowania rozpoczęły się już w większości spółek, w tym w tych największych, czyli w PKP Cargo i PLK w Tarnowskich Górach. Referendum ma potrwać do 10 grudnia, ale już w przyszłym tygodniu powinny być znane pierwsze wyniki głosowania w najmniejszych spółkach – mówi Stanisław Hrustek, przewodniczący Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ Solidarność.

Referendum na kolei jest podwójne. Kolejarze oprócz głosowania dotyczącego strajku generalnego w regionie podejmą decyzję w sprawie ogólnopolskiego strajku na kolei w obronie ulg przejazdowych. Niewykluczone, że do tego ogólnopolskiego strajku kolejarzy dojdzie jeszcze przed świętami.

Dodaj komentarz