Solidar Śląsko Dąbrow

Zakończyła się blokada wysyłki węgla z kopalń PGG do elektrowni

W czwartek 6 stycznia o godzinie 7.00 zakończyła się blokada wysyłki węgla z kopalń Polskiej Grupy Górniczej do elektrowni. Protest trwał dwie doby. Zgodnie z harmonogramem przyjętym przez sztab protestacyjno-strajkowy central związkowych w PGG w przyszłym tygodniu przeprowadzone zostanie dwudniowe referendum strajkowe.

Jak poinformował Bogusław Hutek, przewodniczący górniczej „Solidarności” a zarazem szef związku w Polskiej Grupie Górniczej, blokady wysyłki węgla zostały zakończone zgodnie z planem. – Teraz przygotowujemy się do kolejnego punktu harmonogramu, czyli referendum strajkowego. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim uczestnikom akcji protestacyjnej – powiedział Bogusław Hutek.

Zgodnie z harmonogramem opublikowanym 5 stycznia przez sztab protestacyjno-strajkowy dwudniowe referendum strajkowe ma być przeprowadzone w kopalniach spółki 12 i 13 stycznia. Dzień wcześniej związkowcy zorganizują masówki informacyjne dla załóg. Z kolei 17 stycznia ma się rozpocząć kolejna blokada wysyłki węgla. Tym razem protest ma być prowadzony do odwołania.

Jednocześnie związkowcy cały czas deklarują wolę dialogu i gotowość do rozmów z zarządem PGG oraz przedstawicielami rządu. Na 10 stycznia zostało zaplanowane spotkanie zarządu spółki ze stroną społeczną w obecności mediatora.

Od 21 grudnia w Polskiej Grupie Górniczej trwa pogotowie strajkowe. Strona związkowa domaga się wypłacenia górnikom z PGG rekompensaty za przepracowane weekendy. Od kilku miesięcy z powodu trwającego w całej Europie kryzysu energetycznego, górnicy pracują w nadgodzinach i w weekendy, ale nie otrzymują za to należnego wynagrodzenia.

Protestujący od 21 do 23 grudnia prowadzili ostrzegawczą akcję blokowania wysyłki węgla. Blokady dotyczyły wyłącznie węgla transportowanego do elektrowni. Sprzedaż surowca dla odbiorców indywidualnych odbywała się normalnie. Kolejną blokadę rozpoczęto 4 stycznia, zaplanowano ją na dwie doby. Po 11 godzinach trwania akcji w siedzibie PGG zarząd spotkał się ze przedstawicielami strony związkowej, ale rozmowy zakończyły się fiaskiem.

łk