Solidar Śląsko Dąbrow

Zakończył się Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność w Płocku

Kwestia powiązania wieku emerytalnego ze stażem pracy, zmiany w statucie związku oraz ochrona miejsc pracy  pracowników oświaty zagrożonych zwolnieniami w związku z rządową reformą systemu edukacji – m.in. tym tematom poświęcone były obrady XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność w Płocku.

25 listopada w drugim dniu zjazdu delegaci przyjęli zmiany w statucie NSZZ Solidarność zmierzające do jego „odchudzenia” i wyeliminowania sprzecznych lub nieprecyzyjnych zapisów. KZD podjęło stanowisko wzywające rząd do powiązania wieku emerytalnego ze stażem pracy.  wprowadzenia emerytur zależnych m.in od stażu pracy. W ocenie Solidarności kobiety powinny nabywać prawo do przechodzenia na emeryturę po 35, a mężczyźni po 40 latach pracy.
Delegaci przyjęli również m.in. stanowisko, w którym wyrazili zaniepokojenie brakiem postępów w negocjacja pomiędzy rządem a oświatową Solidarnością w sprawie działań osłonowych dla zagrożonych zwolnieniami pracowników oświaty.

Gośćmi pierwszego dnia KZD w Płocku byli m.in. prezydent RP Andrzej Duda i premier Beata Szydło. Prezydent podkreślił w swoim wystąpieniu, że zobowiązania rządzących wobec Solidarności są i będą realizowane. Andrzej Duda nawiązał do umowy programowej podpisanej z Solidarnością przed ubiegłorocznymi wyborami prezydenckimi. – Ta umowa, którą wtedy zawarliśmy jest dla mnie umową wiążącą, którą wspólnie realizujemy – powiedział.

Dwudniowe obrady XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność rozpoczęły się 24 listopada w Płocku. KZD będący najwyższa władzą w związku składa się obecnie z 325 osób.  Oprócz delegatów wyłonionych w poszczególnych regionach w skład KZD wchodzą przewodniczący zarządów regionów i rad krajowych sekretariatów branżowych oraz Przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

Dział Informacji KK, łk
źródło foto: M. Żegliński Tygodnik Solidarność

Dodaj komentarz