Solidar Śląsko Dąbrow

Zaciskają pasa, by ratować szpital

10 procent mniej z tytułu wysługi lat, ograniczenie funduszu socjalnego, zlikwidowanie dodatku dla pielęgniarek za dyżury na izbie przyjęć – na takie finansowe wyrzeczenia, dzięki którym Szpital Miejski w Knurowie będzie miał szansę na uniknięcie upadłości, godzą się po konsultacjach z załogą związki zawodowe z zadłużonej placówki. Warunkiem, który związkowcy postawili pracodawcy, są gwarancje zatrudnienia dla całego personelu placówki.

– Zdajemy sobie sprawę, że należy pomóc, bo nasz szpital znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Ale nie pozwolimy, by pracodawca wszystko nam odebrał. Coś za coś. Dyrektor zaproponował, byśmy zrezygnowali z szeregu należnych nam świadczeń m.in. z wypłat z tytułu jubileuszy i wysługi lat. Zamierzał całkowicie zlikwidować fundusz socjalny w szpitalu. Podczas spotkania wszystkich organizacji związkowych uzgodniliśmy, że akceptujemy tylko te ustępstwa, które nie będą tak bardzo dotkliwe dla najniżej uposażonych grup zawodowych. Później o zgodę zapytaliśmy pracowników. Nasze uzgodnienia przesłaliśmy pracodawcy i teraz oczekujemy na jego odpowiedź – mówi Leokadia Walczak, przewodnicząca zakładowej Solidarności.

Przewodnicząca informuje, że kłopoty finansowe knurowskiego szpitala zaczęły się po jego prywatyzacji w 2009 roku. Wtedy jeszcze placówka odnotowywała kilkumilionowe nadwyżki. Teraz ma kilkumilionowe zadłużenie, będące m.in. rezultatem chybionych inwestycji. W tym roku pod koniec października Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że szpital został sprywatyzowany niezgodnie z prawem. Z wnioskiem o unieważnienie uchwały prywatyzacyjnej wystąpiła grupa radnych z Knurowa. Zgodnie z orzeczeniem sądu przepisy nie dają podstaw do likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a ochrona zdrowia to zadanie samorządu, który nie może się go wyrzec na rzecz prywatnej spółki. Po wydaniu wyroku Starostwo Powiatowe w Gliwicach, które jest organem założycielskim szpitala, poinformowało, że od decyzji sądu nie będzie się odwoływać.

– Teraz nasz pracodawca, do niedawna pierwszy orędownik prywatyzacji, chce kosztem pracowników łatać dziurę w budżecie szpitala. To, na co się godzimy, to i tak ogromne wyrzeczenie z naszej strony. Ludzie zgodzili się na finansowe ustępstwa, bo boją się, że stracą pracę Jeśli dyrektor uzna nasze wyrzeczenia za niewystarczające i nie zaakceptuje warunku o gwarancjach zatrudnienia, to poważnie rozważymy możliwość rozpoczęcia sporu zbiorowego – zapowiada Leokadia Walczak.  

Dodaj komentarz