Solidar Śląsko Dąbrow

Zabrze i Gliwice bliżej Unii Europejskiej

Modernizacje sieci wodno-kanalizacyjnych są mało popularne i wiążą się z dużymi utrudnieniami dla mieszkańców, ale ich realizacja oznacza ważny krok w kierunku nowoczesności. Zabrze i Gliwice są kolejnymi miastami na mapie województwa śląskiego, które dzięki środkom zewnętrznym zrealizowały potężne projekty modernizacyjne gospodarki wodno-ściekowej, dostosowując ją do unijnych wymagań.

– Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej to pierwszy i najważniejszy krok na drodze dostosowania naszego kraju i warunków życia mieszkańców do standardów cywilizacyjnych oraz na zwiększenie konkurencyjności inwestycyjnej miast – powiedział Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska podczas konferencji zorganizowanej na zakończenie projektu.

Realizacja przedsięwzięcia trwała prawie sześć lat. W tym czasie w Zabrzu powstało 120 km kanalizacji sanitarnej, 100 km kanalizacji deszczowej, 13 km wodociągów przemysłowych i 76 km sieci wodociągowej rozdzielczej. Projekt objął zasięgiem ponad 80 proc. powierzchni miasta i jest uważany za jeden z największych w kraju. Jego całkowita wartość wyniosła ponad 141 mln euro. 58 mln euro pochodziło z dotacji z Funduszu Spójności, pozostałe środki z pożyczek inwestycyjnych oraz środków własnych Gminy i Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Podczas uroczystości kończącej inwestycję Gabriela Lenartowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaznaczyła, że skala zabrzańskiego projektu świadczy o dojrzałości władz oraz mieszkańców miasta. – Inwestycje kanalizacyjne nie są popularne bo, choć niezbędne, powodują w trakcie ich realizacji duży dyskomfort związany z rozkopaniem nawierzchni dróg i chodników. Tymczasem każdy zakończony projekt z zakresu gospodarki wodno-ściekowej stwarza możliwość pozyskania środków na inne cele służące polepszeniu życia mieszkańców i sprawniejszemu funkcjonowaniu miasta – powiedziała Gabriela Lenartowicz. Zaznaczyła, że Fundusz w dalszym ciągu będzie wspierał tego rodzaju inwestycje zarówno finansowo, jak i doradzając samorządom podczas przygotowywania wniosków o dofinansowanie.

Planowana jest również kolejna modernizacja zabrzańskiej kanalizacji, która ma zostać zakończona w 2015 roku i kosztować ok. 325 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie ok. 200 mln zł.

Podobna uroczystość miała miejsce w Gliwicach. 9 września w ratuszu podsumowany został najważniejszy etap modernizacji gospodarki ściekowej w tym mieście. W spotkaniu uczestniczył Jan Rączka, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz przedstawiciele Funduszu w Katowicach, którzy podkreślali, że zrealizowany projekt był największym zadaniem inwestycyjnym w Gliwicach dofinansowanym z Funduszy Europejskich. Dzięki inwestycji nie tylko unowocześniona zostanie sieć wodno-ściekowa w gminie, ale także znaczącej poprawie ulegnie stan środowiska w dorzeczu rzeki Kłodnicy, co wpłynie na poprawę czystości Odry.

Całkowita wartość projektu wyniosła prawie 51 mln euro, dotacja z Funduszu Spójności stanowiła ponad 53 procent. Pozostałe środki pochodziły m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Województwo śląskie stało się już krajowym liderem w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych dofinansowanych przez Unię Europejską – powiedziała w trakcie uroczystości Gabriela Lenartowicz. Podkreśliła, że do tej pory udało się wykorzystać 2,5 mld z prawie 9 mld euro przeznaczonych na ten cel w unijnych programach pomocowych. Zdaniem Gabrieli Lenartowicz, oznacza to nie tylko poprawę bytu mieszkańców, ale także ożywienie gospodarcze na rynku pracy i inwestycyjnym w regionie oraz liczącą się poprawę konkurencyjności województwa wobec europejskich inwestorów.
 

Dodaj komentarz