Solidar Śląsko Dąbrow

Za tydzień blokada wysyłki węgla

O godz. 6.00 po 24-godzinnym strajku kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej wznowiły wydobycie. 26 kwietnia  w godzinach południowych rozpocznie się blokada wysyłki węgla z kopalń JSW.

– Dziś o godz. 8.00 zebrał się Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy i uzgodnił harmonogram kolejnych działań. We wtorek po świętach zostaną oflagowane wszystkie zakłady spółki i będą przeprowadzone blokady niektórych miejsc na zakładach przeróbczych i torach kolejowych – poinformował Roman Brudziński, wiceszef Solidarności w JSW S.A. W praktyce oznacza to całkowitą blokadę wysyłki węgla z kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

– Akcja nie oznacza zatrzymania produkcji w kopalniach JSW. Mamy wystarczająco dużo miejsca na zwałach. Można tam składować urobek z kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu dni wydobycia – dodaje Brudziński. – Mamy jednak nadzieję, że akcja nie będzie musiała potrwać długo. Być może już zakończony dziś 24-godzinny strajk zmieni postawę zarządu JSW i prezesi zaczną traktować poważnie pracowników spółki. My jesteśmy otwarci na rzeczowy dialog i cały czas na ten dialog czekamy – dodaje Roman  Brudziński.
 

Dodaj komentarz