Solidar Śląsko Dąbrow

Za cztery miesiące projekt nowego Kontraktu dla Śląska

Na początku lipca zakończą się pracę nad nowym Kontraktem dla Śląska. 9 marca w gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się inauguracyjne posiedzenie zespołu ekspertów, którego zadaniem jest opracowanie kompleksowego programu rozwoju naszego regionu. – Wszyscy partnerzy społeczni w regionie oraz przedstawiciel strony rządowej w osobie pana wojewody, a także reprezentanci samorządu województwa są zgodni co do tego, że należy przygotować dokument, który pokaże kierunki i mechanizmy rozwoju województwa śląskiego zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej – powiedział po wspólnych obradach prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i zespołu ekspertów Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności oraz przewodniczący WRDS.

Jak podkreślił przewodniczący, intencją WRDS jest to, aby rozwiązania zawarte w nowym Kontrakcie dla Śląska stały się częścią tzw.  planu ministra Morawieckiego. W dokumencie mają zostać zawarte zarówno instrumenty dotyczące poszczególnych branż, takich jak górnictwo czy przemysł stalowy, jak i długofalowy plan reindustrializacji i rewitalizacji województwa śląskiego. – Do sfinansowania tego projektu mogą posłużyć środki europejskie, którymi już dysponujemy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a także pieniądze, po które możemy sięgnąć w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy potocznie zwanego Planem Junckera – zaznaczył przewodniczący.

Prof. Jan Wojtyła z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który zasiada w zespole eksperckim ds. opracowania Kontraktu dla Śląska jako przedstawiciel strony rządowej, podkreślił, że Kontrakt nie ma być zbiorem roszczeń w stosunku do rządu. – Ten dokument będzie miał za zadanie wskazać pewną gradację rozwiązań koniecznych do wprowadzenia. Naszym celem jest pokazanie, że jeżeli ta szansa zostanie wykorzystana, przyniesie to korzyści nie tylko w skali  regionalnej, ale także ogólnopolskiej – powiedział prof. Wojtyła.

Z kolei reprezentujący pracodawców szef Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Stefan Dzienniak podkreślił, że przemysł nie oczekuje dla siebie w Kontrakcie przywilejów czy bonusów, lecz rozwiązań, które ułatwią funkcjonowanie przedsiębiorstw. – Chodzi o to, aby tworzyć takie warunki, by zakładanie biznesu było normalnością, aby móc realizować pomysły ludzi ze Śląska i wykorzystać jego gigantyczny potencjał – wskazał prezes HIPH.

Zespół ekspercki ds. opracowania Kontraktu dla Śląska został powołany 11 lutego uchwałą Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W jego skład wchodzi dziewięciu ekspertów. Jeden wskazany przez stronę rządową, dwóch wskazanych przez stronę samorządową i po trzech wskazanych przez związki zawodowe oraz pracodawców.

Stronę rządową reprezentuje prof. Jan Wojtyła z katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego, stronę samorządową sekretarz województwa Aneta Moczkowska i doradca marszałka Jacek Brzezinka. Eksperci wskazani przez stronę związkową to: prof. Tomasz Pietrzykowski z Uniwersytetu Śląskiego, prof. Tomasz Czakon z Uniwersytetu Śląskiego oraz dr inż. Sylwester Rajwa z Głównego Instytutu Górnictwa. Z kolei eksperci wskazani przez pracodawców to: prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Stefan Dzienniak, prof. Leszek Blacha z Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Marek Zychla, prezes Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych (Konfederacja Lewiatan).

Pomysł opracowania kompleksowego programu rozwoju województwa śląskiego został zainicjowany przez śląsko-dąbrowską Solidarność już w 2014 roku. Postulat dotyczący tej kwestii znalazł się w porozumieniu zawartym przez związki zawodowe z rządem 17 stycznia 2015 roku.

Łukasz Karczmarzyk
źródło foto:commons.wikimedia.org/Lichen99

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.