Solidar Śląsko Dąbrow

Z petycją do prezesa ID Logistics

Pracownicy firmy ID Logistics Polska w Będzinie mają już dość utrudniania im działalności związkowej przez polski zarząd spółki. 22 kwietnia, razem ze związkowcami ze śląsko-dąbrowskiej Solidarności przekazali prezesowi zarządu spółki Yannowi Belgy’emu petycję, w której domagają się poszanowania prawa pracowników firmy do zrzeszania się. Do petycji dołączyli plik pism, którymi od kilku miesięcy przerzucają się z polskim zarządem spółki. Wcześniej przez godzinę rozdawali pracownikom firmy ulotki, w których zachęcali ich do zapisania się do związku.

– Pan prezes przyjechał do Będzina ze względu na audyt. Mimo interwencji ochrony, udało nam się zatrzymać jego samochód i wręczyć mu petycję – mówi Danuta Zwoźniak, przewodnicząca zakładowej Solidarności. Podkreśla, że związek powstał w spółce w grudniu ubiegłego roku, ale pracodawca do tej pory nie przekazał komisji zakładowej m.in. tablicy informacyjnej i pomieszczenia,  do którego pracownicy mieliby łatwy dostęp. – Taka postawa szkodzi wizerunkowi firmy jako przedsiębiorstwa należącego do poważnego i odpowiedzialnego społecznie inwestora zagranicznego. Rodzi również konflikt wewnątrz zakładu pomiędzy załogą a kadrą zarządzającą – przestrzegli związkowcy w petycji skierowanej do prezesa.

– Pragniemy rozwiać  obawy,  jakoby działalność organizacji związkowej NSZZ Solidarność w ID Logistics Polska S.A. miałaby nieść ze sobą negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowaniem zakładu. To obawa niczym nieuzasadniona. Wręcz przeciwnie, powstanie organizacji związkowej Solidarności w ID Logistics jest szansą zarówno dla pracowników zakładu, jak i pracodawcy na poprawę funkcjonowania firmy. Wszak najważniejszym kapitałem każdego przedsiębiorstwa są ludzie. Wspólnie możemy lepiej zadbać o prawidłowe funkcjonowanie zakładu w duchu współpracy i dialogu, z korzyścią dla pracowników, kadry zarządzającej oraz właścicieli i udziałowców spółki – podkreślili związkowcy w petycji.

Będzińska spółka jest częścią francuskiego koncernu. Firma zajmuje się magazynowaniem towarów dla sieci handlowych, zatrudnia ok. 300 pracowników.

aga

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.