Solidar Śląsko Dąbrow

XXIX Pielgrzymka Ludzi Pracy

– Nie wolno nam dopuścić, by ludzie pracy stali się głównymi ofiarami kryzysu wywołanego przez destrukcyjne działania bankierów i finansistów – apelował podczas Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. Wezwał partnerów społecznych do dialogu i wspólnego rozwiązywania problemów dotykających  pracowników.

W XXIX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy związkowców z Solidarności z całej Polski, wraz ze związkowymi pocztami sztandarowymi. Do Częstochowy licznie przyjechali pielgrzymi z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Przed uroczystą sumą pielgrzymów związkowców przywitał Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.  W swoim wystąpieniu odwołał się do  słów Jana Pawła II, który wciąż podkreślał, że praca nie może być traktowana jako towar, że człowiek dla człowieka musi być podmiotem i że Solidarności nie może zabraknąć obronie  praw pracowniczych. 

– Nie może nas zabraknąć zwłaszcza w dzisiejszych trudnych czasach kryzysu. Nie wolno nam dopuścić, by ludzie pracy stali się głównymi ofiarami kryzysu wywołanego przez destrukcyjne działania bankierów i finansistów. Rozumiemy ograniczone możliwości budżetowe, ale nigdy nie zgodzimy się na to, by główny ciężar walki z recesją spadał właśnie na najuboższych. To głęboko niesprawiedliwe i nieludzkie – mówił Piotr Duda. Przewodniczący podkreślił, że dramatem jest poziom ubóstwa w Polsce. – Ponad 2 miliony naszych rodaków żyje w nędzy, a 6,5 w ubóstwie. To są dla Polski, członka Unii Europejskiej, dane porażające i zawstydzające – mówił Piotr Duda.

W swoim wystąpieniu Piotr Duda odniósł się do trwającej obecnie kampanii wyborczej do parlamentu. – Myślę, że wyrażę tu nadzieję wszystkich pracowników zgromadzonych u stóp Jasnej Góry. Oby sprawy pracownicze, pytania jak polepszyć los polskich pracowników, jak uczynić pracę bezpieczniejszą i lepiej opłacaną, jak chronić godność pracownika – oby te zagadnienia były kluczowymi pytaniami tej kampanii – powiedział Piotr Duda. – Oby przyszli posłowie i senatorowie, zamiast znów pogrążać się w niekończących się partyjnych waśniach i sporach, podjęli skuteczne działania na rzecz realizacji praw pracowniczych, bezpiecznie i godnie wynagradzanej pracy, stałego zatrudnienia, rzeczywistego dialogu społecznego.

Metropolita gdańki, abp Sławoj Leszek Głódź, który przewodniczył uroczystej mszy świętej na Jasnej Górze, podkreślałw homilii, że liberalny system polityczny daje szerokie pole dla samodzielnych decyzji gospodarczych przedsiębiorców i skażony jest doktrynerskim przekonaniem, że praca ludzka jest tylko narzędziem produkcji. – Wielu z was przeszło i wciąż przechodzi przez lekcję liberalnej doktryny w polskim wydaniu, szczególnie w wymiarze relacji między pracownikiem a pracodawcą. Manipulacje prawem pracy, zwolnienia grupowe, wydłużany czas pracy, obniżane zarobki – te negatywne przykłady można mnożyć. Rezultatem systemu opartego na prymacie ekonomii jest powiększające się rozwarstwienie, wręcz podział na biednych i bogatych, i wciąż rosnąca liczba bezrobotnych – mówił abp Głódź.

Podkreślił, że są to gorzkie owoce przemian w naszym kraju, którym towarzyszy szczególnie bolesne uparte przekonywanie społeczeństwa, że z bezrobociem trzeba się nauczyć żyć, bo praw ekonomii nie da się przekreślić. – A może czas uświadomić sobie, że to właśnie liberalne myślenie nie akceptuje wpływów o charakterze moralnym i doprowadziło do systemów i rozwiązań, które podeptały wolność osoby i grup społecznych. Ktoś słuchając z boku może powiedzieć, że przybyliśmy tu, aby w Częstochowie ponarzekać.  My sprzeciwiamy się mierzeniu wartości człowieka oziębłą skalą racjonalizmu i liberalizmu, zamykaniu oczu na wielki problem polskiego bezrobocia – powiedział arcybiskup, zwracając się jednocześnie do rządzących, by nie usypiali swych sumień tłumaczeniem, że to strukturalna konieczność.  – Jej zasadnicze ograniczenie stanowić powinno priorytetowy program polityki gospodarczej. I nie trzeba mówić, że to niemożliwe, bo to jest swoisty sprawdzian moralnej siły państwa – dodał.

W nabożeństwie na Jasnej Górze udział wzięła Marianna Popiełuszko, matka bł. ks. Jerzego, który w 1982 r. zapoczątkował  Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę. Od tej pory odbywają się one każdego roku w trzecią niedzielę września.

 

Dodaj komentarz