Solidar Śląsko Dąbrow

Wzrost wynagrodzeń w dąbrowskiej Magnie

W styczniu stawki zasadnicze wszystkich pracowników spółki Magna Automotive (Poland) w Dąbrowie Górniczej wzrosną o 500 zł brutto. Porozumienie płacowe podpisane z pracodawcą przez zakładowe organizacje związkowe 21 grudnia zakłada także m.in. wypłatę jednorazowej nagrody. Otrzymają ją osoby posiadające co najmniej 2-letni staż pracy w spółce.

Nagroda ta wyniesie 500 zł brutto i wpłynie na konta pracowników na początku marca przyszłego roku, razem z wynagrodzeniem za luty. Ponadto, osobom, które w spółce przepracowały co najmniej 20 lat, w 2024 roku będzie przysługiwał dodatkowy dzień urlopu. Jeden z zapisów porozumienia płacowego dotyczy wysokości premii bożonarodzeniowej w 2024 roku. Związkowcy uzgodnili z przedstawicielami zarządu spółki, że wyniesie ona 1800 zł brutto.

– Udało nam się podpisać dobre porozumienie, chociaż oczekiwania pracowników były nieco większe. Trudno się dziwić ludziom skoro inflacja w listopadzie tego roku wynosiła prawie 12 proc. Z drugiej strony, musieliśmy wziąć pod uwagę możliwości pracodawcy i wypracować kompromis – mówi Artur Mierkiewicz, przewodniczący „Solidarności” w Magna Automotive (Poland) w Dąbrowie Górniczej. – Najważniejsze jest to, że prowadzimy z pracodawcą regularne negocjacje, w wyniku których wynagrodzenia w firmie systematycznie rosną – dodaje Małgorzata Sierpień, wiceprzewodnicząca „Solidarności” w dąbrowskiej Magnie.

Spółka działa w branży motoryzacyjnej. Zatrudnia ok. 500 osób.

ak
źródło foto: pixabay.com