Solidar Śląsko Dąbrow

Wzrost wynagrodzeń w Brembo

Gwarantowana podwyżka stawek godzinowych w spółce Brembo w Dąbrowie Górniczej wyniesie w 2024 roku w sumie 3,3 zł brutto. Podwyższone zostaną także inne składniki wchodzące w skład wynagrodzenia, wśród nich dodatek frekwencyjny i dodatek za pracę w porze nocnej. Ten wzrost płac w Brembo to efekt starań zakładowej „Solidarności”.

Porozumienie płacowe z pracodawcą na 2024 rok zostało zawarte pod koniec stycznia. Zgodnie z zapisami tego dokumentu podwyżka godzinowych stawek zasadniczych nastąpi w dwóch etapach. Od 1 stycznia o 2,60 zł brutto, zaś od lipca o 70 gr brutto. Ponadto pracownicy otrzymają dodatkową podwyżkę stawek godzinowych wynikającą z oceny regulaminowej, która wyniesie średnio 60 groszy. W sumie tym roku miesięczne wynagrodzenia wraz z pochodnymi wzrosną średnio o ok. 13 proc.

– Podobnie jak zdecydowana większość załogi jesteśmy zadowoleni z efektów negocjacji. Przed podjęciem ostatecznej decyzji przeprowadziliśmy jeszcze konsultacje z pracownikami. Najczęściej padała taka opinia, że to dobre porozumienie i trzeba je jak najszybciej podpisać. Wielu powtarzało, że są to największe podwyżki, jakie kiedykolwiek otrzymali – mówi Przemysław Koper, przewodniczący „Solidarności” w dąbrowskim Brembo.

Wyższe wynagrodzenia za luty wraz z wyrównaniem za styczeń wpłyną na konta pracowników na początku marca. Wypłaty uwzględniające lipcową podwyżkę stawek trafią do załogi w sierpniu.

Przedmiotem negocjacji związkowców z pracodawcą była także wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. – Zwiększenie wysokości świadczeń socjalnych, obok podwyżek wynagrodzeń, było naszym priorytetem. I to się udało. W tym roku odpis na fundusz socjalny wzrośnie o 300 zł na osobę, a w przyszłym roku i w kolejnych latach będzie podwyższany o 200 zł – dodaje przewodniczący. Podczas rozmów uzgodniono również, że w listopadzie rozpoczną się negocjacje dotyczące wysokości podwyżek w 2025 roku.

Brembo to włoski koncern produkujący systemy hamulcowe do samochodów i motocykli. W Dąbrowie Górniczej zatrudnia ok. 1600 osób.

ak
źródło foto: pixabay.com/CC0