Solidar Śląsko Dąbrow

Wzrost wynagrodzeń w ArcelorMittal Poland

320 zł brutto – średnio o taką kwotę wzrosną wynagrodzenia zasadnicze w ArcelorMittal Poland. Oprócz podwyżek płac zakładowe organizacje związkowe wynegocjowały z pracodawcą m.in. nagrodę za wkład pracy w 2022 roku oraz jednorazową nagrodę rekompensującą wzrost inflacji. W sumie wyniosą one 1,5 tys. zł brutto. Ustalono też zasady wypłaty nagrody za wynik EBITDA.

15 lutego przedstawiciele strony związkowej i pracodawcy uzgodnili treść porozumienia płacowego na 2022 rok. Dokument zostanie oficjalnie podpisany przez związki w najbliższych dniach, a jego zapisy będą obowiązywały od 1 lutego. Zgodnie z nimi każdy pracownik ma zagwarantowaną podwyżkę płacy zasadniczej wynoszącą 300 zł brutto. Dodatkowo do 1 kwietnia mają wejść w życie podwyżki indywidualne. Na ten cel pracodawca przeznaczy średnio 20 zł brutto na pracownika. Decyzje o wysokości podwyżek dla poszczególnych osób będą podejmowali przełożeni, biorąc pod uwagę indywidualne oceny pracownicze. Wzrost płac zasadniczych poskutkuje zwiększeniem pochodnych do wynagrodzenia o 53 zł brutto.

– To akceptowalne społecznie porozumienie, pozwoli na utrzymanie realnej wartości wynagrodzeń pracowniczych. Oczywiście po warunkiem, że inflacja nie będzie dwucyfrowa – mówi Lech Majchrzak, przewodniczący „Solidarności” w dąbrowskim oddziale AMP.

Wyższe wypłaty wpłyną na konta pracowników do 10 marca. Równocześnie pracownicy koncernu otrzymają 321 zł brutto rekompensaty za brak podwyżek od 1 stycznia tego roku oraz 500 zł brutto nagrody wyrównawczo-inflacyjnej. – Obserwując rosnącą inflację, domagaliśmy się większego wzrostu stawek zasadniczych, ale pracodawca zgodził się na jednorazową wypłatę nagrody rekompensującej wzrost cen – dodaje Lech Majchrzak.

Ponadto związkowcy wynegocjowali nagrodę za wkład pracy w 2022 roku, która łącznie wyniesie 1000 zł brutto i zostanie wypłacona w trzech ratach. Podczas rozmów płacowych uzgodniono także zasady wypłaty nagrody za wynik EBITDA. Wyniesie ona 400 zł na pracownika, a w przypadku osiągnięcia wyższego wyniku niż zakładano, może zostać powiększona maksymalnie do 20 proc. Jak zaznacza Lech Majchrzak, w przypadku osiągnięcia wyższego wyniku EBITDA, nagroda za wkład pracy i rekomensująca inflację, także mogą być wyższe maksymalnie do 20 proc.

Lech Majchrzak zaznacza, że od 1 stycznia tego roku średnio o 85 zł miesięcznie wzrósł dodatek zmianowy za pracę w systemie czterobrygadowym. Automatyczna waloryzacja tego dodatku została zapisana w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.

AMP Poland zatrudnia w sumie ok. 7 tys. osób. Zapisami porozumienia płacowego zostaną objęci niemal wszyscy pracownicy koncernu, z wyjątkiem kadry zarządzającej.

aga