Solidar Śląsko Dąbrow

Wzrost płac i gwarancje zatrudnienia w CMC Poland w Zawierciu

Podwyżki płac zasadniczych o 100 zł brutto otrzymali od 1 września pracownicy huty CMC Poland w Zawierciu. Obok porozumienia w sprawie wzrostu płac związki zawodowe wynegocjowały też z pracodawcą gwarancje zatrudnienia dla załogi.

– Zawarliśmy kompromis, ale dzięki niemu pracownicy odczują realny wzrost zarobków. Choć pracodawca odrzucił nasze żądanie podwyżki o 250 zł brutto i zaakceptował tylko wzrost płac o 100 zł brutto, to udało nam się go przekonać do podwyższenia widełek płacowych w każdej grupie zatrudnionych od 100 do 150 zł. Zagwarantował też pulę pieniędzy na wyrównywanie stawek zasadniczych, a to będzie miało wpływ na dodatkowe podwyżki dla osób, które mają niższe stawki od średniej. Myślę, że dla pracowników to korzystne rozwiązanie – mówi Henryk Zwolan, przewodniczący Solidarności w CMC w Zawierciu.

W trakcie rozmów związkowcy uzyskali też gwarancje zatrudnienia dla pracowników CMC Poland. W osobnym protokole zapisane zostało oświadczenie prezesa, że w hucie nie będzie zwolnień grupowych. Pracodawca zadeklarował też, że w przypadku koniecznych zmian wynikających z tzw. optymalizacji zatrudnienia, w zakładzie organizowane będą dodatkowe szkolenia dla pracowników, tak aby mieli możliwość pracy na innych stanowiskach. – Te gwarancje bardzo uspokoiły nastroje wśród załogi. W ostatnim czasie pracownicy mieli powody, by niepokoić się o miejsca pracy. Od 1 września naszą hutę zasila tylko jeden, całkowicie nowy piec elektryczny, który zastąpił dwa przestarzałe. A wiadomo, że do obsługi tylko jednego pieca potrzebna jest mniejsza liczba pracowników – wyjaśnia przewodniczący.

Henryk Zwolan podkreśla, że w zawartym porozumieniu płacowym zakładowa Solidarność, jako jedyny związek zawodowy, zadbała o wypłatę premii świątecznej w pełnej wysokości 1680 zł brutto dla przejętych przez hutę w połowie lipca tego roku pracowników spółki Scrapena. – Ta premia naliczana jest proporcjonalnie do czasu przepracowanego w hucie w okresie od czerwca do listopada danego roku. Na nasz wniosek prezes zgodził się zaliczyć im czerwiec oraz pierwszą dekadę lipca jako okres zatrudnienia w CMC Poland. A to oznaczać będzie wzrost ich wynagrodzeń w skali półrocza o 280 zł miesięcznie – tłumaczy Henryk Zwolan.

Przewodniczący dodaje, że od września, obok podwyżek, zawierciańscy hutnicy uzyskają także inne korzyści. Już wcześniej Solidarność wynegocjowała z pracodawcą wzrost dodatku brygadowego od tego miesiąca. Również dzięki staraniom związkowców w 2015 roku załoga otrzyma wyższą nagrodę z okazji Dnia Hutnika. Wzrosną także premie urlopowe i świąteczne.

Huta CMC Poland w Zawierciu zatrudnia około 1,7 tys. pracowników.

bea

 

Dodaj komentarz