Solidar Śląsko Dąbrow

Wzrost liczby wypadków przy pracy

O blisko 8 proc. wzrosła liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w I kwartale 2024 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Najwyższy wskaźnik wypadkowości zanotowano w województwie śląskim, a najniższy w województwie mazowieckim.

Z raportu GUS wynika, że w I kwartale 2024 roku zgłoszono ponad 15,4 tys. poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Śmierć poniosło 74 pracowników, a wypadku ciężkiego doznało 75 osób. W skali roku liczba ofiar śmiertelnych wypadków przy pracy wzrosła o ponad 130 proc.. Z kolei liczba osób, które uległych wypadkom ciężkim, był wyższa o 20 proc.

Ponad 78 proc. osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy miało urazy rąk lub nóg. Co dziesiąta ofiara wypadku doznała urazu głowy.

Najwyższy wskaźnik wypadkowości (liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących) zanotowano w województwach: śląskim (1,50), zachodniopomorskie (1,39) i w opolskim (1,38), a najniższy w województwach: mazowieckim (0,85), małopolskim (0,88) i w podkarpackim (0,96).

W całym 2023 roku zgłoszono 68,7 tys. osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Śmierć poniosło 168 pracowników, a 332 doznało wypadków ciężkich. Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwach: śląskim (6,56), opolskim (6,04) oraz warmińsko-mazurskim (6,03), a najniższy w województwach: mazowieckim (3,36), małopolskim (3,58) oraz podkarpackim (4,55).

na podstawie danych GUS oprac. ny