Solidar Śląsko Dąbrow

Wzrosną zarobki w spółce Yazaki w Mikołowie

O 300 zł brutto wzrosną od 1 stycznia 2020 roku płace zasadnicze pracowników spółki Yazaki Automotive Product Poland w Mikołowie. W ciągu roku pracownicy nienotujący absencji chorobowych mogą liczyć na kolejne podwyżki  stawek. Taki wzrost wynagrodzeń w firmie wynegocjowała zakładowa „Solidarność”. Porozumienie w tej sprawie podpisane zostało 30 października.
 
Jak informuje Katarzyna Grabowska, przewodnicząca „Solidarności” w Yazaki, płace wszystkich osób zatrudnionych w firmie od 1 stycznia przyszłego roku będą wyższe o 300 zł brutto. Równocześnie wprowadzone zostaną nowe zasady przeszeregowania. Do tej pory kwartalnie podwyższano stawki zaszeregowania 100 osobom o 50 zł brutto. Obecnie co kwartał stawki 300 pracowników produkcyjnych będą zwiększane o 150 zł brutto. Jednym z najważniejszych warunków otrzymania takiej podwyżki jest brak absencji chorobowej przez 12 miesięcy poprzedzających dzień przeszeregowania. – To oznacza, że właściwie każda osoba zatrudniona w firmie co najmniej raz w roku może mieć stawkę podwyższoną o 150 zł brutto. W praktyce nie każdemu uda się uniknąć absencji chorobowej, ale wtedy z kolei te osoby, które zwolnień nie notują, mogą mieć podwyższane stawki przez dwa, trzy lub nawet cztery kolejne kwartały. Jest to rodzaj nagrody za brak absencji, ale nie w formie premii, tylko właśnie podwyżki stawek zasadniczych – wyjaśnia przewodnicząca. Dodaje, że takie same przeszeregowania jak pracowników produkcyjnych propocjonalnie obejmą także pozostałe grupy zawodowe.
 
Kolejny zapis porozumienia dotyczy podwyższenia nagrody z okazji Świąt Bożego Narodzenia, która w 2019 i 2020 roku wyniesie 1100 zł na rękę, czyli o 300 zł więcej, niż wynikałoby to z zapisów regulaminu wynagradzania.
 
Podpisanie dokumentu jest jednoznaczne z zakończeniem dwóch sporów zbiorowych na tle płacowym prowadzonych z pracodawcą przez „Solidarność”. Pierwszy z nich został wszczęty w lipcu 2017 roku, kolejny niespełna rok później.
 
Katarzyna Grabowska podkreśla, że zakończenie negocjacji było możliwe dzięki interwencji na wrześniowym posiedzeniu Europejskiej Rady Zakładowej. – Wcześniej przez dwa lata pracodawca nie chciał z nami prowadzić dialogu. Sytuacja się zmieniła, gdy poruszyłam ten temat podczas spotkania Europejskiej Rady Zakładowej. W efekcie w negocjacjach wziął udział przedstawiciel Yazaki Europe wraz z tłumaczem i prawnikiem. W ich obecności w ciągu czterech godzin udało się osiągnąć kompromis. Okazało się, że można prowadzić rzetelne, rzeczowe rozmowy, przedstawiać propozycje oraz szukać rozwiązań dobrych i dla pracowników, i dla firmy – mówi.
 
Yazaki ma za sobą trudny okres. Ze względu na niskie płace i mniejszą liczbę zamówień w ciągu 2 lat załoga firmy zmniejszyła się o ok. 900 pracowników. Większość osób sama odeszła, część została zwolniona przez pracodawcę. – Mam nadzieję, że to porozumienie poprawi atmosferę w zakładzie i dialog zostanie przywrócony, a pracownicy przestaną obawiać się o swoją przyszłość – dodaje przewodnicząca.
 
Spółka Yazaki Autmotive Product Poland zajmuje się produkcją samochodowych wiązek elektrycznych. W firmie zatrudnionych jest ok. 1300 osób. Do „Solidarności” należy co drugi pracownik. – To dzięki tym pracownikom, którzy nas popierają, członkom naszego związku, możliwe było doprowadzenie rozmów do końca – podkreśla Grabowska.
 
aga
 

Dodaj komentarz