Solidar Śląsko Dąbrow

Wzrasta liczba wypadków w AMP

Z apelem o pilne wyznaczenie terminu spotkania na temat wzrastającej liczby wypadków w ArcelorMittal Poland S.A zwróciły się do pracodawcy działające w koncernie organizacje związkowe. Od początku roku doszło tam do 3 wypadków śmiertelnych i około 20, skutkujących przerwami w pracy.

Apel ma bezpośredni związek z wypadkiem zbiorowym, jaki miał miejsce 3 sierpnia  w Zakładzie Wielkie Piece w Dąbrowie Górniczej. W jego wyniku dwóch pracowników zostało poważnie poparzonych, jeden z nich zmarł, a drugi jest w ciężkim stanie.

Szczególnie bulwersujące jest to, że dyrekcja ArcelorMittal Poland. S.A., zanim zostanie przeprowadzone i zakończone postępowanie powypadkowe ustalające wszystkie okoliczności tego wypadku,  już teraz próbuje przerzucić całą odpowiedzialność za ten wypadek na poszkodowanych pracowników – mówi Lech Majchrzak, wiceprzewodniczący Solidarności w AMP S.A. w Dąbrowskie Górniczej.

Zdaniem związkowców, pracodawca przerzuca odpowiedzialność za wypadki oraz pogarszający się stan bezpieczeństwa na zwykłych pracowników i w stosunku do nich wyciąga konsekwencje, włącznie ze zwolnieniami dyscyplinarnymi. – Kadra kierownicza wyższego szczebla oraz Biuro BHP nie ponoszą odpowiedzialności – podkreśla.

W stanowisku napisanym do pracodawcy związkowcy zaznaczyli, że ich zdaniem, głównymi przyczynami gwałtownego wzrostu wypadkowości w ArcelorMittal Poland S.A., jest prowadzona na ogromną skalę redukcja etatów oraz stres i przemęczenie psychofizyczne pracowników, spowodowane niepewnością zatrudnienia. – Na początku roku pracodawca poinformował o zamiarze zwolnienia 1453 pracowników. Z ok. 900 osobami już zostały rozwiązane umowy o pracę – dodaje Lech Majchrzak.

Dodaj komentarz