Solidar Śląsko Dąbrow

Wyższe zarobki w PKM Świerklaniec

Dzięki staraniom „Solidarności” i innych organizacji związkowych do 10 października na konta pracowników przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Świerklańcu wpłyną wyższe wynagrodzenia. Systematyczny wzrost płac gwarantują załodze spółki porozumienia płacowe podpisywane co rocznie przez stronę związkową z pracodawcą.
 
Podwyżki obowiązują od września. Zbigniew Szot, przewodniczący zakładowej „Solidarności” informuje, że stawki godzinowe kierowców i mechaników wzrosły o 1,5 zł brutto. W efekcie miesięczne wynagrodzenia tych pracowników są wyższe o ok. 250 zł brutto. Natomiast pracownicy administracji otrzymali podwyżkę wynoszącą 260 zł brutto miesięcznie.
 
– Rozmowy z pracodawcą były bardzo trudne, nie tylko ze względu na epidemię koronawirusa. Obowiązujące w spółce stawki za tzw. „wozokilometr” są bardzo niskie, zostały uzgodnione kilka lat temu z Międzygminnym Związkiem Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach i w tej chwili nie ma możliwości ich renegocjacji i urealnienia. Mimo to, udało nam się wynegocjować podwyżki dla wszystkich pracowników spółki – mówi Zbigniew Szot.
 
Wzrost stawek godzinowych pociągnie za sobą podwyższenie innych składników wynagrodzenia, takich jak dodatek za pracę w dni wolne, czy dodatek za pracę w nadgodzinach, który w spółce wynosi 100 proc. stawki godzinowej pracownika i jest wyższy niż wynikałoby to z przepisów prawa pracy. Podniesienie tego dodatku to także efekt starań związkowców.
 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka z o.o. w Świerklańcu zatrudnia ok. 270 osób. Firma obsługuje połączenia autobusowe z pobliskimi miejscowościami, m.in. z Bytomiem, Radzionkowem, Piekarami Śląskimi i Krupskim Młynem.
 
ak
źródło foto: flickr.com/CC BY-S.A. 2.0/Janusz Jakubowski

 

Dodaj komentarz