Solidar Śląsko Dąbrow

Wyższe zarobki w Adient Seating Poland

W tym roku miesięczne wynagrodzenia w bieruńskim Adiencie wzrosną w sumie o 700 zł brutto. Porozumienie w tej sprawie przedstawiciele zakładowej „Solidarności” podpisali z pracodawcą 19 stycznia. Wyższe wypłaty wpłyną na konta pracowników na początku lutego.

Sebastian Siemaszko, przewodniczący „S” w firmie poinformował, że na sumę podwyżki składają się wzrost stawek zasadniczych i zwiększenie miesięcznej premii. Zgodnie z zapisami porozumienia płacowego, w styczniu stawki godzinowe pracowników zakładu wzrosły o 3 zł brutto. Kolejna podwyżka tych stawek nastąpi w lipcu i wyniesie 50 groszy. Ponadto miesięczna premia została podwyższona z 300 do 400 zł brutto. – W sumie w tym roku zarobki wzrosną o ok. 700 zł brutto. Podpisaliśmy niezłe porozumienie, z którego pracownicy są zadowoleni. Pracodawca ma świadomość, że jak chce zatrzymać ludzi, to musi podnosić wynagrodzenia. Nikt nie jest zatrudniony na płacy minimalnej – zaznacza przewodniczący zakładowej „Solidarności”. Podkreśla, że podczas negocjacji płacowych związkowcy uzgodnili z pracodawcą, że stawka godzinowa dla pracowników rozpoczynających pracę w spółce wzrośnie o 2 zł. To oznacza, że od stycznia wynosi ona 27 zł brutto.

Adient Seating Poland w Bieruniu zatrudnia ponad 400 osób. Firma produkuje fotele samochodowe.

aga
źródło foto: freepik.com/standret