Solidar Śląsko Dąbrow

Wyższe płace w Hucie Cynku

Średnio o 5 proc. wzrosły od 1 stycznia 2017 roku  płace zasadnicze w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie. To efekt porozumienia zawartego 29 grudnia pomiędzy zarządem huty a zakładowymi organizacjami związkowymi.

Wysokość podwyżek dla poszczególnych pracowników uzależniona została od ich stanowisk pracy. – Największe podwyżki otrzymają wytapiacze. Oni w hucie wykonują najcięższą robotę. Pracują w warunkach szczególnych, bezpośrednio przy spuście cynku – mówi Jan Jelonek, przewodniczący zakładowej Solidarności. Zaznacza, że oprócz podwyżek wszyscy pracownicy otrzymają w I kwartale 2017 roku premię z zysku. – Uzgodniliśmy z zarządem huty,
że wysokość premii będzie taka sama jak przed rokiem – dodaje Jelonek. 

Huta Cynku Miasteczko Śląskie zatrudnia 700 pracowników.  Jest czołowym w Europie producentem cynku i ołowiu.

bg

Dodaj komentarz