Solidar Śląsko Dąbrow

Wyższe płace w fabryce Danone w Bieruniu

Od 4 do 9 proc. wynosić będzie od 1 stycznia 2017 roku rewaloryzacja widełek płacowych
w Fabryce Danone w Bieruniu. Od kwietnia przyszłego roku pracownikom przywrócone zostaną też dodatki za pracę w soboty w wysokości 40 proc. stawki zasadniczej odebrane
im w 2005 roku – to najważniejsze uzgodnienia związków zawodowych i zarządu firmy,
które zapadły podczas spotkania 9 grudnia.
 
Wysokość wzrostu płac zasadniczych dla poszczególnych pracowników uzależniona będzie m.in. od ich stawek osobistego zaszeregowania i rocznej oceny pracy. – Jesteśmy zadowoleni
z wysokości rewaloryzacji, tym bardziej że przy okazji znaczna część pracowników została przeszeregowana do wyższych grup płacowych – mówi Eugeniusz Święcicki, przewodniczący zakładowej Solidarności.
O przywrócenie dodatku za pracę w soboty związkowcy w Danone zabiegali od kilku lat.
– To nie były łatwe negocjacje, ale najważniejsze, że w końcu przyniosły oczekiwany przez
nas efekt. W 2005 roku pracodawca wypowiedział nam zakładowy układ zbiorowy pracy i zlikwidował dopłaty za pracę w soboty. Teraz, dzięki naszym staraniom, za pracę w soboty ludzie będą dostawać lepsze pieniądze – zaznacza Święcicki. 
 
Bieruńska Fabryka Danone zatrudnia około 450 pracowników. Zakład zajmuje się produkcją wyrobów mlecznych. Jest częścią Grupy Danone, światowego lidera w branży spożywczej.
 
bea
źródło foto:pixabay.com/CC0
 

Jak informuje Eugeniusz Święcicki, szef zakładowej Solidarności, rewaloryzacja płac realizowana jest w spółce co roku.

Dodaj komentarz