Solidar Śląsko Dąbrow

Wyższe płace w AMP

Dzięki staraniom związków zawodowych działających w ArcelorMittal Poland wynagrodzenia zasadnicze pracowników firmy w tym roku wzrosły średnio o 150 zł na etat. Wyższe pensje zostały wypłacone już za styczeń, czyli wpłynęły na konta pracowników na początku lutego.
 
Podwyżki to wynik porozumienia podpisanego w AMP w lutym ubiegłego roku. Przedstawiciele organizacji związkowych uzgodnili wówczas wzrost wynagrodzeń na 2018 i 2019 rok. Zgodnie z zapisami dokumentu w tym roku płaca zasadnicza każdego pracownika wzrosła o 120 zł brutto. Natomiast 30 zł brutto na etat zostało przeznaczone na przeszeregowania indywidualne.
 
– Podwyższenie płac zasadniczych skutkuje wzrostem pochodnych, takich jak stawka za pracę w nadgodzinach, dodatek z tytułu Karty Hutnika, dodatek zmianowy w systemie czterobrygadowy oraz premia miesięczna, jubilaty i składka, którą pracodawca odprowadza na na Pracowniczy Program Emerytalny – mówi Jerzy Goiński, przewodniczący Solidarności w ArcelorMittal Poland. W jego ocenie każdy pracownik zyska miesięcznie ponad 200 zł brutto. W sumie, w ciągu dwóch lat wynagrodzenia w AMP wzrosły o ok. 500 zł brutto.
 
Jak dodaje szef zakładowej Solidarności, podwyżki w tej samej wysokości weszły w życie także w spółkach zależnych, m.in. AM Service Group i Kolprem.
 
ak
źródło foto:hksolidarnosc.pl
 

Dodaj komentarz