Solidar Śląsko Dąbrow

Wyższe płace i wyższe dodatki w Nitroergu

Podniesienie stawek zasadniczych średnio o 140 zł brutto na pracownika i zmiana zasad obliczania premii kwartalnej – to najważniejsze zapisy porozumienia podpisanego z pracodawcą przez organizacje związkowe działające w spółce Nitroerg. 
 
Jak informuje Krzysztof Strzelbicki  z zakładowej Solidarności, wynagrodzenia zasadnicze zdecydowanej większości pracowników spółki wzrastają od 1 stycznia o 100 zł brutto.
O rozdysponowaniu pozostałych środków na poszczególnych pracowników zdecydują bezpośredni przełożeni. Większe podwyżki otrzymają te osoby, które zarabiają mniej.
– Zależało nam na wyrównaniu stawek zasadniczych pracowników zatrudnionych na tych samych stanowiskach – podkreśla związkowiec.
 
Porozumienie obejmuje większość załogi Nitroergu. Nie dotyczy jedynie kadry zarządzającej, czyli dyrektorów, menedżerów i kierowników wyższego szczebla. – Jest to grupa ok. 40 osób, których wynagrodzenia są wyższe od zarobków zwykłych pracowników – wyjaśnia Piotr Nowak, wiceprzewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności i przewodniczący  „S” w Nitroergu
w Krupskim Młynie.
 
Zdaniem związkowców zapisy dokumentu są korzystne dla pracowników spółki. Podniesienie stawek zasadniczych oznacza wzrost pozostałych składników wynagrodzeń: dodatków za pracę w porze nocnej i w nadgodzinach oraz dodatku za pracę w strefie zagrożenia wybuchem. Stanowi on istotny element wynagrodzenia większości pracowników firmy i jest obliczany
raz na kwartał w oparciu o średnią pensję w zakładzie.
 
Zgodnie z zapisami porozumienia od 1 stycznia obowiązują zmienione zasady obliczania
premii kwartalnej. Jeśli się sprawdzą, zostaną na stałe wprowadzone do Zakładowego
Układu Zbiorowego Pracy. – Na początku 2016 roku podpisaliśmy z pracodawcą regulamin premiowania, który funkcjonował przez rok. Okazało się, że z niektórych zapisów nie był zadowolony ani zarząd spółki, ani pracownicy. Dlatego pracodawca zaproponował nowe propozycje, które po modyfikacji, zostały zaakceptowane przez stronę związkową.
W ciągu najbliższych miesięcy okaże się, czy są dobre  – dodaje Krzysztof Strzelbicki.
 
Premia została podzielona na dwa składniki. Pierwszy uzależniony jest od zysków firmy,
drugi od zaangażowania pracowników. Załoga została podzielona na trzy grupy: dyrektorów
i kierowników wyższego szczebla, kierowników wydziałów i specjalistów oraz pracowników fizycznych. – Pracownicy w każdej z grup będą premiowani według innych zasad. Dyrektorzy
i kierownicy wyższego szczebla za wykonanie planów produkcyjnych, a pracownicy fizyczni za dyscyplinę na stanowisku pracy i przestrzeganie zasad BHP. W ten sposób każdy będzie mógł dostać premię za to, na co rzeczywiście ma wpływ. Chcielibyśmy, żeby nowe zasady naliczania premii podziałały na pracowników motywująco – dodaje związkowiec.
 
Zaznacza, że jeśli w ciągu kwartału plany produkcyjne zostaną zrealizowane w co najmniej
50 proc., podstawa premii dla pracowników zakwalifikowanych do najniższej grupy wyniesie 400 zł. Przy 95 proc. będzie to 650 zł. – Do tej kwoty doliczona zostanie część premii, wynikająca z czynników podwyższającą premię bazową takich jak: przestrzeganie przepisów BHP i dyscyplina pracy. Pracownik fizyczny łącznie będzie mógł otrzymać nawet 1500 zł – wyjaśnia Strzelbicki. 
 
Nitroerg jest największym producentem materiałów wybuchowych w Polsce. Posiada dwa zakłady: w Krupskim Młynie i w Bieruniu, w których łącznie zatrudnionych jest 1020 pracowników. Do Solidarności należy blisko 50 proc. załogi. 
 
aga
źródło foto:nitroerg.pl
 

Dodaj komentarz