Solidar Śląsko Dąbrow

Wywalczyli podwyżki w Bitronie

Wynagrodzenia pracowników sosnowieckiego Bitronu wzrosną o 7 proc. w skali roku. Miesięcznie będą zarabiać o 150 zł więcej niż dotychczas. To efekt porozumienia płacowego wynegocjowanego przez Solidarność w sosnowieckiej firmie Bitron.  – W porozumieniu zapisaliśmy wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 30 gr. na godzinę, wypłatę premii motywacyjnej w wys. 100 zł oraz wakacyjnej, wzrastającej przez najbliższe 3 lata o 4 proc. oraz wypłatę premii świątecznej w wys. 1,3 tys. zł – mówi Izabela Będkowska, przewodnicząca Solidarności w Bitronie.

Wszystkie uzgodnione premie będą miały charakter bezterminowy, a wysokość premii świątecznej będzie negocjowana, co roku. Pracodawca zobowiązał się, że wynegocjowane świadczenia zostaną wypłacone pracownikom z wyrównaniem od stycznia i lutego.

Do podpisania tego porozumienia miało dojść już tydzień temu, jednak  pracodawca nieoczekiwanie uznał, że jego zapisy zostały na nim wymuszone i zaproponował zmiany w umowie płacowej. Podwyższenie stawki zasadniczej uzależnił od zgody Solidarności na obowiązywanie premii świątecznej i wakacyjnej tylko przez 1 rok. Nie wyraził także zgody na ich propozycję dotyczącą rezygnacji ze wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, na rzecz utrzymania zapisu o bezterminowych premiach.

– Te propozycje były dla nas  nie do przyjęcia. Byliśmy zdecydowani na rozpoczęcie działań protestacyjnych i referednum strajkowego. Pracodawca w końcu zrozumiał, że to nie są żarty i ustąpił – podkreśla Izabela Będkowska.

Bitron produkuje podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego i sprzętu AGD. Załoga spółki liczy 750 osób. Dotychczas średnia płaca produkcyjna w zakładzie wynosiła 1,8 tys. zł brutto.

Dodaj komentarz